Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA

KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA BROKERSKO-DILERSKA DRUŠTVA - "Sl. glasnik RS", br. 15/2014: • Primena na finansijske izveštaje koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2014. godine •

KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU NA KOJI PREDUZETNICI U PORESKOM BILANSU ISKAZUJU TRANSFERNE CENE - "Sl. glasnik RS", br. 20/2014

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ PREDUZETNIKA KOJI KNJIGE VODI PO SISTEMU PROSTOG KNJIGOVODSTVA

KOREKCIJA PRIHODA I RASHODA PO OSNOVU PRAVILA O TRANSFERNIM CENAMA I NJIHOVO ISKAZIVANJE U PORESKOM BILANSU

ODGOVORI NA PITANJA POSTAVLJENA NA SEMINARU "SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA ZA 2012. GODINU / POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA 2013. GODINU / ODRŽANOG U NOVOM SADU, NIŠU I BEOGRADU U FEBRUARU 2014. GODINE - Primena Zakona o porezu na dobit pravnih lica

UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT ZA 2013. GODINU NEDOBITNIH ORGANIZACIJA - OBVEZNIKA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA: Rok za podnošenje bilansa i poreske prijave je 30. jun 2014. godine

Izvor: Paragraf Lex