Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Stopiran upis u tzv. Centralni registar građana, dok se ovo pitanje ne reguliše zakonom


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti primio je dopis Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave kojim ga Ministarstvo obaveštava da je usvojilo i će postupiti po svim primedbama i sugestijama Poverenika o uočenim nepravilnostima u obradi podataka o ličnosti po osnovu zaključenog Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova o upisu podataka iz Knjige državljana u tzv. Centralni registar i da je prekinulo sve dalje aktivnosti dok se ovo pitanje ne reguliše zakonom.

Poverenik je prethodno, pre nekoliko meseci, povodom vesti da je između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstva unutrašnjih poslova potpisan "Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji", koji ima za cilj "uspostavljanje elektronske evidencije o građanima Srbije", i upis podataka iz Knjige državljana u tzv. "Centralni registar", pokrenuo postupak nadzora nad sprovođenjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012 - dalje: Zakon) od strane ova dva ministarstva, a nakon okončanja postupka uputio Ministarstvu upozorenje da je obrada podataka o ličnosti uređena navedenim Sporazumom suprotno odredbama člana 8 Zakona, odnosno da se vrši bez zakonskog ovlašćenja ili pristanka lica za obradu.

Poverenik reakciju Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu ocenjuje kao očekivanu, kao potez kojim Ministarstvo dovodi svoje postupanje u sklad sa zakonom.

Poverenik još jednom naglašava načelan stav da je saradnja naših ministarstava nešto što se zasniva na Ustavu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) i Zakonu i što bi moralo biti prirodno determinisano zajedničkim ciljem i da u tu svrhu nisu neophodni, čak ni potrebni, posebni sporazumi ili protokoli. Ali, u svakom slučaju, Poverenik naglašava da kada je reč o obradi podataka o ličnosti, shodno Ustavu i odgovarajućoj odluci Ustavnog suda, pravni osnov za nju, kao i svrha i obim obrade, mogu i moraju biti uređeni isključivo zakonom, a ne bilo kakvim aktima niže pravne snage, pa razume se, ni "sporazumima o poslovno-tehničkoj saradnji".

S tim u vezi, Poverenik još jednom ukazuje da je nužno, da bi organi vlasti, i državni i lokalne samouprave, generalno, morali da se uzdrže, od, u poslednje vreme, sve češćih obrada podataka o ličnosti građana koju vrše "na osnovu" raznoraznih "strategija" ili "pilot-projekata" i sl., a ne ispunjavaju, u skladu sa Ustavom i Zakonom, utvrđene uslove za dopuštenost obrade.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 24.01.2018.
Naslov: Redakcija