Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA ISPLATE PENZIJA: Vojni penzioneri tvrde da je smanjenje penzija neustavno i nemoralno. Traže izmenu Zakona, te vraćanje penzija


Udruženje sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije pozvalo je Vladu da prestane da primenjuje zakone na osnovu kojih su pre tri godine smanjene penzije, s obzirom da je ta odluka pravdana potrebom za fiskalnom konsolidacijom, a da se sada najviši predstavnici države hvale da su uspeli da u zemlji povrate finansijsku stabilnost.

Predsednik tog udruženja Jovan Tamburić je rekao da je smanjenje penzija iz novembra 2014. godine bilo ne samo neustavno već i nemoralno i da iz svih nastupa predstavnika države može da se zaključi da je fiskalna konsolidacija ostvarena, zbog čega više nema potrebe da penzije budu umanjene.

Tamburić je ocenio da je cela ideja oko umanjenja penzija imala i skrivene motive, među kojima je umanjenje poverenja građana u Fond PIO, kako bi se sve više ljudi okrenulo privatnim fondovima, zatim reformu Fonda PIO u pravcu ukidanja državnih garancija za obaveze fonda i smanjenje obaveza poslodavcima na ime uplata doprinosa.

Na konferenciji za novinare, Tamburić je predstavio kampanju tog udruženja pod nazivom "Da stavimo tačku na pljačku penzionera", koja za cilj ima izmene zakona kojima su umanjene penzije, vraćanje penzija ali i štete koja je nastala njihovim smanjivanjem.

On je rekao da je udruženje odlučno da, preko domaćih sudova, natera Ustavni sud Srbije da se ponovo izjasni o tom pitanju, da pokrene i Narodnu inicijativu ali da namerava da se, u slučaju potrebe, obrati za pomoć i sudu u Strazburu.

Ekonomista Milan Kovačević ocenio je da je u Srbiji u toku snažan proces rušenja institucija i da je urušavanje penzionog sistema samo jedan segment tog procesa, što je u potpunosti u suprotnosti sa zakonima koji regulišu tu materiju i koji predviđaju da su prava penzijsko-invalidskog osiguranja trajna i da ne zastarevaju, kao što to pojedini sudovi pokušavaju da odluče u pojedinačnim tužbama penzionera.

Ekonomista Dragan Radović je ocenio da je potreba za fiskalnom konsolidacijom samo izgovor za smanjenje penzija i dodao da se na penzionerima godišnje uštedi oko 200 miliona evra, što je značajno manja suma nego što bi moglo da se uštedi na drugim mestima.

On je, kao primer, naveo da država godišnje gubi oko milijardu evra zbog toga što nije u stanju da iskoreni rad na crno, da toleriše brojnim poslodavcima neuplaćivanje poreza i doprinosa dok se, prema njegovim rečima, samo švercom na carini godišnje godišnje iz budžeta izgubi oko 600 miliona evra.

Radović je kao naročito veliki problem naveo i nefakturisanje potrošene električne energije na čemu se, na godišnjem nivou, izgubi oko milijardi evra, odnosno pet puta više nego što se uštedi na penzionerima.

Predsednik Vojnog sindikata Srbije Novica Antić je rekao da država sa jedne strane smanjuje garantovana prava iz oblasti penzijskog osiguranja i produžava radni vek, dok sa druge strane pokušava da suzbije rad sindikata koji se iskreno bore za unapređenja prava radnika.

Antić je rekao da je, zbog toga, neophodno objedinjavanje svih autentičnih sindikata, koji nisu spremni da ignorišu sve goru socijalnu sliku u Srbiji, u ozbiljan socijalni front koji će moći da odgovori na svakodnevna umanjenja prava zaposlenih i penzionera.

Izvor: Vebsajt N1, 23.01.2018.
Naslov: Redakcija