Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG AUTENTIČNOG TUMAČENJA ODREDABA ČLANA 2. STAV 2. ZAKONA O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA: Udruženja novinara i fotoreportera pozivaju poslanike Narodne skupštine RS da ne ukidaju autorska prava fotografima


Udruženje novinara Srbije (UNS), Udruženje fotoreportera Srbije (UFOS), Foto-asocijacija Vojvodine (FAV), Centar za razvoj fotografije (CRF) i Organizacija fotografskih autora (OFA) zatražili su od poslanika Narodne skupštine Republike Srbije da glasaju protiv Predloga autentičnog tumačenja odredaba člana 2. stav 2. Zakona o autorskom i srodnim pravima ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 i 119/2012).

U saopštenju UNS-a navodi se da bi usvajanjem autentičnog tumačenja odredaba člana 2. stav 2. Zakona, Narodna skupština Republike Srbije prihvatila da fotografija "koja se pojavljuje i preuzima u elektronskom obliku, bez obzira da li je originalna duhovna tvorevina" izgubi autorsko-pravnu zaštitu.

"Na taj način, jedino autori fotografija (od svih autora autorskih dela) bili bi lišeni autorsko-pravne zaštite", navodi se u saopštenju i dodaje da će usvajanjem takvog tumačenja Zakon biti protivrečan samom sebi jer je u jednom članu fotografija posebno istaknuta kao autorsko delo.

Udruženja su pitala poslanike da li su spremni da preuzmu odgovornost, kada fotografima oduzmu zaštitu autorskih prava, za odštete koje bi država Srbija morala da im zbog toga nadoknadi ukoliko pravdu budu tražili u Evropskom sudu za ljudska prava.

UNS, UFOS, FAV, CRF i OFA ukazali su na činjenicu da je takvo tumačenje doneto bez javne rasprave, bez konsultovanja struke i da predstavlja proizvoljno tumačenje Zakona, tim pre što nije konsultovan nijedan autoritet u ovoj oblasti.

Iako član 2 Zakona počinje rečenicom da je autorsko delo originalna duhovna tvorevina autora bez obzira na njen sadržaj i umetničku vrednost, pred poslanicima je ovakav Predlog autentičnog tumačenja istog teksta:

"Ne može se smatrati kao autorsko delo... i uživati autorskopravnu zaštitu, svaka rutinski izrađena fotografija, koja se pojavljuje i preuzima u elektronskom obliku, bez obzira da li je originalna duhovna tvorevina autora".

Pravnici smatraju da ovakvo tumačenje nije prihvatljivo: "U Autentičnom tumačenju se od slova do slova pojavljuju rečenice i stavovi zastupnika medija odnosno zastupnika štetnika koji su vršili povredu autorskih prava fotografa. Tako da ovo apsolutno ne može da bude stav zakonodavca", kaže Andreja Čivtelić, advokat.

"Postoje određeni mediji i interesne grupe medija koje zagovaraju ozakonjenje upotrebe fotografija koj nisu u njihovom legalom posedu... te slike su im potrebne, a jednostavno ne žele da ih plate", kaže Srđan Ilić, urednik fotografije Tanjuga i predsednik Udruženja fotoreportera Srbije.

Nedorečeno tumačenje među primerima buduće nezaštićene fotografije eksplicitno pominje i selfije.

"Usvajanjem Autentičnog tumačenja bi svi naši selfiji izgubili pravo na autorsko-pravnu zaštitu. To je dosta problematično tumačenje i time bi se omogućilo da se sve naše fotografije sa Fejsbuka koriste od različitih medija na način na koj oni to žele", objašnjava Đorđe Krivokapić, iz Fondacije Share.

ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 i 119/2012)

II AUTORSKO PRAVO

1. Autorsko delo

Član 2

Autorsko delo je originalna duhovna tvorevina autora, izražena u određenoj formi, bez obzira na njegovu umetničku, naučnu ili drugu vrednost, njegovu namenu, veličinu, sadržinu i način ispoljavanja, kao i dopuštenost javnog saopštavanja njegove sadržine.

Autorskim delom smatraju se, naročito:

1) pisana dela (knjige, brošure, članci, prevodi, računarski programi u bilo kojem obliku njihovog izražavanja, uključujući i pripremni materijal za njihovu izradu i dr.);

2) govorna dela (predavanja, govori, besede i dr.);

3) dramska, dramsko-muzička, koreografska i pantomimska dela, kao i dela koja potiču iz folklora;

4) muzička dela, sa rečima ili bez reči;

5) filmska dela (kinematografska i televizijska dela);

6) dela likovne umetnosti (slike, crteži, skice, grafike, skulpture i dr.);

7) dela arhitekture, primenjene umetnosti i industrijskog oblikovanja;

8) kartografska dela (geografske i topografske karte);

9) planovi, skice, makete i fotografije;

10) pozorišna režija. 

Izvor: Vebsajt RTS i N1 info, 21.01.2016.
Izvod iz vesti, Naslov. Redakcija