Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: Sindikati ne podržavaju Nacrt zakona jer derogira kolektivno pregovaranje i smanjuje naknade za odmor, bolovanje, minuli i noćni rad


Predstavnici sindikata saopštili su da će se usprotiviti ukoliko u Narodnu skupštinu Republike Srbije stigne Predlog zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, a da u se u njemu ne nađu i njihovi predlozi.

Sindikati tvrde da postoje najave da će minuli rad biti isključen iz Nacrta zakona i da će time radnici imati manja prava od onih koja su im garantovana Zakonom o radu("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), što je suprotno Konvenciji Međunarodne organizacije rada br. 132 koju je Srbija potpisala.

Takođe strahuju da će im biti smanjene naknade za vreme godišnjeg odmora, bolovanje, odustva sa posla, čime bi zarade mogle realno da im budu umanjene još za 10 do 30 odsto.

Kako kažu, ukoliko se ne postigne rešenje i kompromis u socijalnom dijalogu, preostaju protesti.

Sindikati su na saopštili da je na vanrednoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta ministar finansija, Dušan Vujović, izjavio da je za njega neprihvaljiv Nacrt tog zakona i da bi, ako neki elementi sa kojima se ne slaže ostanu u verziji Nacrta zakona, on podneo ostavku.

Njega postojeća rešenja o definisanju minulog rada, naknada za bolovanja i određivanja osnovne plate u lokalnim samoupravama, ne uveravaju da će obezbediti poštovanje budžetskih i fiskalnih ograničenja.

Kako je naveo predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović, zbog toga SES nije dao pozitivno mišljenje na Nacrta zakona i sednica je prekinuta.

Ministarstvo finansija insistira da se tokom odsustva zaposlenih zbog bolovanja, odmora ili slobodnih dana za 35 odsto umanji osnovna plata, a ne prosek 12-mesečnih primanja u koji ulaze i dodaci za dežurstva, rad vikendom i praznikom, prekovremeni rad, noćni rad, regres...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave navelo je da ni u jednom trenutku nije bilo reči da se naknade zaposlenog obračunavaju na minimalnu platu. "Sada se državnim službenicima naknada za bolovanje obračunava na osnovu osnovne plate, a u javnim službama je to na osnovu prosečne plate u prethodnih 12 meseci", navodi se u saopštenju Ministarstva.

Izvor: Vebsajt Tanjug, RTS, Blic, 22.01.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija