Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POTPISAN UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA REPUBLIKOM KOREJOM: Saradnja poreskih administracija Republike Srbije i Republike Koreje u cilju efikasne primene Ugovora i sprečavanja poreske evazije od strane njihovih rezidenata


U Beogradu je, 22. januara 2016. godine, potpisan Ugovor između Republike Srbije i Republike Koreje o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak (u daljem tekstu: Ugovor).

U ime Vlade, kao zastupnika Republike Srbije, Ugovor je potpisao dr Dušan Vujović, ministar finansija, a u ime Republike Koreje, Ugovor je potpisao Li Do-Hun, ambasador Republike Koreje u Republici Srbiji.

Zaključenje Ugovora, predstavljaznačajandoprinosunapređenjubilateralneprivredneifinansijskesaradnje između Republike Srbijei Republike Koreje, jer se rešenjima sadržanim u Ugovoru, otklanjadvostrukooporezivanje fizičkihipravnihlica - rezidenatadvedržave.

Posebnoističemo, daUgovorstimuliše ulaganjekapitalarezidenata Republike Srbijeu Republici Koreji irezidenata Republike Koreje u Republici Srbiji.

Ugovoromse, takođe, obezbeđujesaradnjaporeskihadministracija Republike Srbijei Republike Koreje uciljuefikasneprimeneUgovoraisprečavanjaporeskeevazijeodstranenjihovihrezidenata.

Imajućiuvidunavedeno, generalnomožemo zaključitidaprimenaUgovoraobezbeđujepravnipreduslovzaefikasnijeprivređivanjeikonkurentnostpreduzeća Republike Srbijeu Republici Koreji, odnosnopreduzeća Republike Koreje u Republici Srbiji, štopredstavljaznačajandoprinosunapređenjubilateralneprivredneifinansijskesaradnje.

Posebnoukazujemo, daovajugovorpredstavljapreduslovzaznačajnaulaganja korejskih investitorauprivredu Republike Srbije, odnosnostvaranjeuslovazanjihovoučešćeuprocesuprivatizacije, aliizakorišćenjeodgovarajućihfinansijskihinstrumenatazapodsticanjevišihoblikabilateralneekonomskesaradnje.

Dve strane su se dogovorile o preduzimanju mera neophodnih za što skorije potvrđivanje Ugovora, njegovo stupanje na snagu, kao i početak primene, o čemu će zainteresovana stručna javnost, blagovremeno, biti obaveštena.

Nakon stupanja Ugovora na snagu, u posebnom članku ćemo objaviti osnovne i detaljnije informacije o rešenjima sadržanim u pojedinim članovima Ugovora.

Izvor: Redakcija, mr Dejan Dabetić, 24.01.2016.