Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O TRGOVINI: Inicijativa Poverenice za zaštitu ravnopravnosti za dopunu Zakona


Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković je, nakon obraćanja Samostalnog sindikata trgovine Srbije, uz podršku Saveza samostalnih sindikata Srbije, a u vezi sa zabranom rada nedeljom i državnim praznicima u delatnosti trgovine, uputila Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija inicijativu za dopunu Zakona o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 52/2019) kako bi se pronašao prostor za unapređenje ravnopravnosti zaposlenih u trgovinskoj delatnosti.

U inicijativi se pored ostalog navodi da bi se dopunom Zakona o trgovini kroz precizno definisanje odgovarajućih izuzetaka moglo propisati pravilo da trgovine ne rade nedeljom i u dane državnih i drugih praznika.

Nedelja se u tradicionalnoj kulturi u Srbiji shvata kao neradni dan, dan odmora koji je namenjen jačanju porodičnih i prijateljskih veza. Uvođenje nedelje kao radnog dana i u oblastima koje nisu od egzistencijalnog značaja posledica su ubrzanog načina života i promena koje su se desile u poslednjoj dekadi 20. veka, a koje su gotovo neopaženo postale sastavni deo našeg života.

Inicijativa je upućena s obzirom da najveći broj zaposlenih koji radi nedeljom je u sektoru trgovine, gde je zaposleno 200.000 radnika, od čega su preko 70% žene. Zaposleni u trgovini, u kojoj je organizacija radnog vremena takva da gotovo sve trgovine rade nedeljom, a slobodan dan najčešće dobijaju tokom nedelje. To stvara dodatni problem, imajući u vidu da vrtići ne rade vikendom, pa se javlja i problem čuvanja dece. Ovo se dalje prenosi na neodlučnost za zasnivanje porodice, što za Srbiju u kojoj je već decenijama nepovoljna demografska situacija, predstavlja veliki problem, navodi Poverenica.

Ona podseća da je Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) kao izuzetak od pravila da se nedeljni odmor koristi nedeljom, predviđeno da poslodavac može odrediti drugi dan za korišćenje nedeljnog odmora samo ako priroda posla i organizacija rada to zahteva. S obzirom na prirodu delatnosti trgovine na malo koja je definisana kao prodaja robe i/ili pružanje usluga potrošačima radi zadovoljavanja ličnih potreba ili potreba domaćinstva, trebalo bi razmotriti nastalu praksu da najveći broj trgovina radi nedeljom.

Poverenica podseća i da je Konvencijom Međunarodne organizacije rada između ostalog propisano da se razdoblje nedeljnog odmora mora, kad god je to moguće podudarati sa danom u nedelji koji je prema tradiciji ili običajima te zemlje određen kao dan odmora.

Verujući da postoji prostor za unapređenje ravnopravnosti zaposlenih u trgovini, poverenica očekuje da će Ministarstvo, kao ovlašćeni predlagač Zakona o trgovini razmotriti navedenu inicijativu i preduzeti odgovarajuće mere.

Izvor: Vebsajt Poverenice, 20.12.2019.
Naslov: Redakcija