Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USVOJEN NACRT PREGOVARAČKE POZICIJE ZA POGLAVLJE 27: Drugi nacrt pregovaračke pozicije biće dostavljen Evropskoj komisiji na neformalne konsultacije 28. decembra


Ministar zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije Goran Trivan izjavio je da je završena još jedna faza u procesu pregovaranja za pristupanje Srbije EU u oblasti zaštite životne sredine.

Trivan je, na sastanku Pregovaračke grupe 27 i sektorskih radnih grupa za Poglavlje 27 - životna sredina i klimatske promene, rekao da je pripremljen i drugi nacrt pregovaračke pozicije, koji će biti dostavljen Evropskoj komisiji na neformalne konsultacije 28. decembra.

On je objasnio da je drugi nacrt pregovaračke pozicije za Poglavlje 27, koji je usvojen na sastanku, rezultat intenzivnog rada Ministarstva u saradnji sa drugim institucijama, uz usvojene primedbe i sugestije Evropske komisije.

Prema njegovoj oceni, za izradu nacrta pregovaračke pozicije od izuzetnog značaja je dobra saradnja i komunikacija sa Evropskom komisijom, koja je od početka bila otvorena, konstruktivna i bez zatvorenih pitanja.

Primedbe Evropske komisije na prvi nacrt pregovaračke pozicije, koji je dobio njihove visoke ocene, nisu zahtevale suštinske korekcije, a drugi nacrt pregovaračke pozicije obuhvata pitanja i primedbe koji su nam upućeni tokom neformalnih konsultacija, naglasio je ministar.

Prema njegovim rečima, otvoreni smo za sve konstruktivne sugestije, poznajemo sadašnje stanje na svim nivoima i znamo šta hoćemo da postignemo u oblasti zaštite životne sredine - to je siguran put ka otvaranju Poglavlja 27 i postizanju evropskih ekoloških standarda.

Trivan je najavio ubrzavanje procesa otvaranja Poglavlja 27 kao jednog od najzahtevnijih i najskupljih u pregovorima sa EU, te da se, zavisno od toka konsultacija, može očekivati završetak pregovaračke pozicije za Poglavlje 27 - životna sredina i klimatske promene do kraja 2019. godine.

Šef Pregovaračke grupe 27, Ivan Karić, naveo je da će, pored odgovora na komentare Evropske komisije, uz drugi nacrt pregovaračke pozicije, biti dostavljeni i nacrti drugih dokumenata.

Reč je, kako je precizirao, o Specifičnom planu implementacije za Direktivu o industrijskim emisijama, Akcionom planu za razvoj administrativnih kapaciteta i Tehničkim adaptacijama za Direktive o staništima i pticama.

On je predstavio dosadašnji tok pregovaračkog procesa, ističući da su u cilju pripreme drugog nacrta pregovaračke pozicije organizovane konsultacije sa Stalnom konferencijom opština i gradova i lokalnim samoupravama, predstavnicima nevladinih organizacija i privrede.

Svi oni su dali korisne primedbe koje su uzete u obzir prilikom izrade drugog nacrta pregovaračke pozicije za Poglavlje 27, napomenuo je Karić.

Članica Pregovaračkog tima Srbije za Poglavlje 27, Mirjana Drenovak Ivanović, iskazala je zahvalnost na posvećenom radu svih koji su učestvovali u izradi drugog nacrta pregovaračke pozicije.

Ona je najavila da predstoji sve složeniji rad, zbog čega je već izrađen plan razvoja administrativnih kapaciteta.

Prema njenim rečima, u toku je izrada višegodišnjeg plana investiranja, čime će se omogućiti lakše rešavanje nekih otvorenih pitanja koja se tiču, pre svega, daljeg prenošenja ekološkog zakonodavstva EU.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 23.12.2018.
Naslov: Redakcija