Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRIMENA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU OD 1. JANUARA 2019. GODINE: Umetnici i verski službenici, koji rade jednu trećinu ili polovinu radnog vremena, imaće ubuduće plaćene doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje kao da rade sedam ili osam sati dnevno


Novim izmenama zakona ovi osiguranici će imati rešeno pitanje osiguranja bez obzira na to da li rade trećinu ili polovinu radnog vremena.

Umetnici i verski službenici, koji rade jednu trećinu ili polovinu radnog vremena, imaće ubuduće plaćene doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje kao da rade sedam ili osam sati dnevno. Izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 73/2018), koje su stupile na snagu 30. septembra, u staž osiguranja im se računa vreme za koje su plaćeni doprinosi za PIO po bilo kom osnovu, bilo da obavljaju samostalnu delatnost ili da su zasnovali radni odnos. Što znači da se ovoj kategoriji osiguranika više neće dešavati da i pored uplaćenih doprinosa zbog skraćenog radnog vremena nemaju regulisan staž.

Ova kategorija osiguranika imala je do ove izmene zakona mnogo problema, jer je većina njih pored samostalne delatnosti, koju su obavljali i za koju su uplaćivali doprinose, bila angažovana i po ugovoru o radu, najčešće u obrazovnim ustanovama. Međutim, pošto se neretko dešavalo da taj njihov novi angažman bude kraći od punog radnog vremena, već su radili po nekoliko sati dnevno ili nedeljno, dovodilo ih je u situaciju da nemaju regulisane doprinose.

Prema važećem zakonu, ukoliko se umetnik ili verski službenih, koji obavlja samostalnu delatnost, zaposli osiguranje po osnovu radnog odnosa je prioritetno i prekida se ranije osiguranje kao samostalca. U PIO naglašavaju da osiguranik ima obavezu da o svim promenama u svom statusu obavesti PIO kako bi se na vreme registrovale sve prijave u matičnoj evidenciji.

Dakle, promene statusa u članstvu u nekom reprezentativnom udruženju, odnosno donošenje dekreta od strane Crkve, ili verske zajednice, predstavlja osnov za promenu u osiguranju.

Posebno, ističu u PIO, treba voditi računa o prestanku osiguranja, jer retroaktivni unosi u evidenciju udruženja neće važiti. Prestanak članstva utvrđuje se danom kada je promena registrovana, o čemu udruženja izdaju potvrdu.

Umetnici i verski službenici plaćaju doprinose prema osnovicama osiguranja, koje ne mora da odgovara njihovim ostvarenim zaradama. Za verske službenike novac se obezbeđuje iz budžeta u visini najniže mesečne osnovice, s tim što on može da se opredeli i za višu osnovicu i da sam taj veći iznos uplaćuje ili da za njega to učini Crkva, ili verska zajednica.

Kada je reč o uplatama doprinosa za umetnike taj novac se obezbeđuje iz budžeta grada, s tim što je broj umetnika, za koji se uplata obavlja, ograničen. Ukoliko se pređe crta do koje grad može da plaća ovo osiguranje, onda se prioritet daje onima koji imaju duži umetnički staž.

Važno je da se ova novina odnosi i na period pre stupanja izmena zakona na snagu, što znači da umetnici i verski službenici više neće doći u situaciju da i pored uplaćenih doprinosa, zbog prioritetnog osiguranja s nepunim radnim vremenom, nemaju staž osiguranja koji odgovara kalendarskom trajanju.

Izvor: Vebsajt Politike, 22.12.2018.
Naslov: Redakcija