Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: U Novom Sadu počeo prijem Obaveštenja za evidentiranje nezakonito izgrađenih objekata, na osnovu kojeg će se obaviti njihov popis. Popis kreće od 18. januara 2016. godine i odvijaće se po zonama. Građani će preko mesnih zajednica biti obavešteni o datumu popisa


Zakon o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 27. novembra 2015. godine.

U Novom Sadu 23. decembra 2015. godine počeo je prijem obaveštenja za evidentiranje nezakonito izgrađenih objekata, na osnovu kojeg će se obaviti njihov popis.

Pomoćnica načelnika Gradske uprave za inspekcijske poslove i glavna građevinska inspektorka, Slavica Lazov, objašnjava da se čitav grad angažovao na popisu nezakonito izgrađenih objekata da bi taj posao bio obavljen do polovine novembra 2016. godine. Ona napominje da je u Novom Sadu već podneto 30.000 zahteva za legalizaciju objekata po prethodnim zakonskim aktima i da oni koji nisu dobili rešenje ne treba ponovo da podnose zahteve, jer su prethodni validni i po njima će se postupak nastaviti.

- Građani sada treba da podnesu obaveštenje o nezakonito izgrađenom objektu - objašnjava Slavica Lazov. - Obaveštenja se podnose na šalterima u Gradskoj kući, u Upravi za urbanizam i u svim mesnim zajednicama na teritoriji grada Novog Sada. Na tim mestima građani mogu uzeti i formulare koje treba popuniti i koji su za nas obaveštenje za evidentiranje nezakonito izgrađenog objekta.

Važno je naglasiti da obaveštenje ne treba da popunjavaju svi. To ne treba da čine:

  • oni koji su već podneli zahtev za legalizaciju po prethodnim propisima,
  • oni koji su podnosili zahtev za upis prava svojine, a nisu dobili rešenja po tom istom Zakonu o legalizaciji objekata ("Sl. glasnik RS", br. 95/2013 i 117/2014),
  • oni koji su radili po građevinskoj dozvoli, a nisu imali upotrebnu dozvolu,
  • oni čiji je objekt izgrađen do 1968. godine - njihova legalnost se ne ispituje jer su legalni i nema potrebe da se ozakonjuju,
  • oni koji su imali građevinsku i upotrebnu dozvolu, ali da se nikada nisu upisali u Katastar.

U već odštampani formular građani treba da unesu lične podatke i podatke o ilegalnom objektu. Posebno je važna adresa stanovanja i kontakt telefon, da bi se sa podnosiocima zahteva stupilo u kontakt u kasnijoj fazi kada se bude postupalo po tim obaveštenjima.

- Trenutno samo prikupljamo obaveštenja za evidentiranje nezakonito izgrađenog objekta, a popis kreće tek od 18. januara 2016. godine i odvijaće se po zonama. Građani će preko mesnih zajednica biti obavešteni o datumu popisa.

Ponavljam da oni koji su u postupku legalizacije ne podnose obaveštenje, da se posao ne bi duplirao. Kada se završi popis za određene zone, građevinski inspektor na osnovu popisanih obrazaca donosi rešenje o rušenju i to rešenje dostavlja Upravi za urbanizam i njime se zapravo započinje postupak ozakonjenja. Rešenje o rušenju ne trebe nikoga da uplaši, jer će njega dobijati svi i bukvalno znači samo prvi korak u postupku ozakonjenja - ističe Slavica Lazov. - Dakle, sada se ne podnose zahtevi za legalizaciju kao pre već samo obaveštenje da bismo imali što više podataka o objektima, što će nam omogućiti da sačinimo obrasce na licu mesta. Kada se određene zone u gradu uz pomoć mesnih zajednica popišu, u Upravi za urbanizam donose se rešenje i pokreće se postupak ozakonjenja. Tada će vlasnici biti pozivani od te uprave radi ozakonjenja.

Lazov naglašava da građani sada treba u što većem broju da popune obaveštenje, ali i da ne misle da su time ispunili sve obaveze i da su započeli proces ozakonjenja, jer on tek sledi. Obaveštenje koje podnose, dodaje, važno je jer im to pomaže da ne lutaju na putu do ozakonjenja.

- Kada prikupimo obaveštenje za evidentiranje nezakonito izgrađenog objekta, preko mesnih zajednica obavestićemo građane u kojem terminu će koja ulica biti popisivana. Biće slično isključivanju struje po određenim ulicama. Ima dovoljno punktova na kojima građani mogu popuniti pomenuto obaveštenje. Čitav Grad radi na tom postupku da bi pomogao građanima Novog Sada da ozakone svoje objekte, jer je to u javnom interesu. Sve informacije i formular nalaze se i na sajtu Gradske uprave za inspekcijske poslove. Bliže objašnjenje i informacije mogu se dobiti na telefon Odeljenja za građevinarstvo 021/4872-444 ili na Dispečerski centar 021/4872-402, 4872-403 i 4872-404. Imejl-adresa je građevinska­inspekcija.novisad.rs - kaže Lazov.

Vlasnici koji su već podneli u prethodnom periodu zahtev za legalizaciju, kao i oni koji će to tek učiniti, plaćaće samo fiksnu taksu koja za stambene objekte do 100 kvadratnih metara iznosi 5.000 dinara, do 200 kvadrata 15.000, do 300 kvadrata 20.000, a preko toga 50.000 dinara. Kada je reč o komercijalnim objektima, taksa do 500 kvadrata je 250.000, za objekt od 500 do 1.000 kvadrata ona je 500.000, za one do 1.500 kvadratnih metara milion dinara, a više od te kvadrature tri miliona dinara.

Pored ove fiksne takse, građani koji ozakonjuju objekte treba da pribave samo dva dokumenta: izveštaj zatečenog stanja objekta sa elaboratom geodetskih radova, kao i dokaz o pravu svojine.

Kada im na kućne adrese dođe komisija za popis objekta treba da traže od njih zvanične službene legitimacije, jer će to moći da čini samo oni koji imaju zvaničnu licencu grada Novog Sada. Dakle, građani treba da provere one koji dolaze u njihove kuće.

Popisne komisije će prilikom izlaska na teren imati geodetske satelitske snimke i znaće šta je legalno, a šta nije. Komisije će zbog toga popisivati samo ono što nije legalizovano. Popis će trajati do 13. novembra 2016. godine, a krajnji rok prema Zakonu je da se završi do 27. novembra. Ukoliko se na terenu pokaže da je potrebno više Komisija za popis, mi ćemo ih formirati. Očekujemo da će najteži popis biti u Sremskoj Kamenici zbog konfiguracije mesta i činjenica da nisu definisane ulice. To je razlog više da se građani sami prijave i da stupimo u kontakt sa njima.

LEGALIZACIJA KORAK PO KORAK - Ko da podnese zahtev, a ko ne

Popis svih nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji Grada Novog Sada, po Zakonu, mora da se završi do 27. novembra 2016. godine.

Popis nezakonito izgrađenih objekata po mesnim zajednicama radiće se po usvojenoj dinamici popisa, po kojoj svaka MZ ima svoj određeni period, tokom celokupnog popisa.

Zakonom je data mogućnost da investitori nezakonito izgrađenih objekata sami podnesu Obaveštenja za evidentiranje nezakonito izgrađenog objekta (dalje: obaveštenja).

Obaveštenja se podnose u mesnim zajednicama i na šalterima pisarnice u Gradskoj kući i Gradskoj upravi za urbanizam i stambene poslove od 23. decembra 2015. godine.

Podnosioce obaveštenja je potrebno informisati o tome da će se popis sprovesti kad po dinamici popisa njihova MZ dođe red. O vremenu popisa meštani svake MZ, uključujući i podnosioce obaveštenja, biće blagovremeno informisani.

Investitori nelegalnih objekata koji NE TREBA da podnesu obaveštenje su oni koji:

1. su već podneli zahtev za legalizaciju;

2. su podneli zahtev u Katastru po Zakonu o legalizaciji objekata ("Sl. glasnik RS", br. 95/2013 i 117/2014);

3. imaju objekat izgrađen pre 1968. godine;

4. imaju građevinsku dozvolu za objekat, ali nisu ishodovali upotrebnu dozvolu;

5. imaju upotrebnu dozvolu, ali nisu predali na uknjižbu.

Obrazloženje zašto NE TREBA da podnose obaveštenje:

1. ako su već podneli zahtev za legalizaciju - postupak legalizacije prelazi odmah u postupak ozakonjenja;

2. ako su podneli zahtev u Katastru po Zakonu o legalizaciji objekata ("Sl. glasnik RS", br. 95/2013 i 117/2014) - zahtev prelazi odmah u postupak ozakonjenja;

3. imaju objekat izgrađen pre 1968. godine - ti objekti su legalni, nema potrebe da se ozakonjuju;

4. imaju građevinsku dozvolu za objekat, ali nisu ishodovali upotrebnu dozvolu - podnose zahtev u Radničkoj 2 za izdavanje upotrebne dozvole u redovnom postupku;

5. imaju upotebnu dozvolu, ali nisu predali na uknjižbu - predaju zahtev za uknjižbu u Katastar.

PLAN ZA GRAD NOVI SAD - Vreme popisa po mesnim zajednicama

Dinamika popisa po mesnim zajednicama grada Novog Sada je sledeća:

od 18. januara 2016. do 31. marta 2016. godine - planiran je popis u sledećim Mesnim zajednicama: Stepanovićevo, Ledinci, Bukovac, Rumenka, Čenej, Kać, Begeč, Kisač, Stari Ledinci

od 18. januara 2016. do 31. avgusta 2016. godine - planiran je popis u sledećim mesnim zajednicama: Budisava, Nemanovci i Pejićevi salaši

od 18. januara 2016. do 31. oktobra 2016. godine - planiran je popis u sledećim mesnim zajednicama: Futog, Kovilj, Veternik, Adice

od 18. januara 2016. do 13. novembra 2016. godine - planira se popis u sledećim mesnim zajednicama: Petrovaradin

od 1. aprila 2016. do 31. avgusta 2016. godine - planira se popis u sledećim mesnim zajednicama: "Sonja Marinković", "Boško Buha", Liman, Podbara

od 1. aprila 2016. do 31. oktobra 2016. godine - planira se popis u sledećim mesnim zajednicama: Vidovdansko naselje, Slana bara, Bratstvo-Telep, Južni Telep, Jugovićevo, "Gavrilo Princip", Narodni heroji, Šangaj, Žitni trg

od 1. aprila 2016. do 13. novembra 2016. godine - planira se popis u sledećim mesnim zajednicama: Sremska Kamenica, Stari grad, Klisa

od 1. septembra 2016. do 13. novembra 2016. godine - planira se popis u sledećim mesnim zajednicama: Detelinara, Bistrica, "Nikola Tesla", Radnički, Prva vojvođanska brigada, "Sava Kovačević", Salajka, Ostrvo, Omladinski pokret, Dunav, "Ivo Andrić", Liman 3, "Vera Pavlović", "7. juli".

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. Malešević, 22.12.2015.
Naslov: Redakcija