Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE: Od 1. januara 2016. godine u okviru APR-a počeće sa radom Centralna evidencija objedinjenih procedura


Od 1. januara 2016. godine u okviru Agencije za privredne registre počeće sa radom Centralna evidencija objedinjenih procedura.

Objedinjena procedura, kao nov postupak koji omogućava efikasnije izdavanje dozvola i pribavljanje saglasnosti neophodnih u postupku izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije objekata propisana je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS" broj 132/2014), a počela je da se primenjuje od 1. marta 2015. godine.

Od 1. januara 2016. godine svi zahtevi u postupku objedinjene procedure podnosiće se isključivo elektronskim putem, preko Centralnog informacionog sistema Agencije za privredne registre, a sve informacije od značaja za postupak sprovođenja objedinjene procedure možete dobiti preko Pozivnog centra čiji su brojevi telefona: 011/40-43-190, 011/40-43-191 i 011/40-43-192 ili internet stranice na adresi www.gradjevinskedozvole.rs, na kojoj se nalaze i odgovori na najčešće postavljena pitanja u vezi sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), propisi i drugi dokumenti relevantni za oblast građevinarstva.

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 17.12.2015.
Naslov: Redakcija