Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 23. decembra 2015. godine održane sednice Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za kulturu i informisanje, Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, Odbora za spoljne poslove, Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva - Razmotreni amandmani na predloge zakona


164. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, održanoj 23. decembra 2015. godine razmatrani su amandmani na predloge zakona, koje je podnela Vlada Republike Srbije.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, podnet je 61 amandman, a Odbor je jednoglasno ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) i pravnim sistemom.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, podneto je 104 amandmana, a Odbor je jednoglasno ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, podneto je 10 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, podneto je 37 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, podneto je 134 amandmana, a Odbor je jednoglasno ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana Odbor je podneo i jedan svoj amandman.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, podneto je 22 amandmana, a Odbor je jednoglasno ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama podneto je 12 amandmana, a Odbor je jednoglasno ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Na Predlog zakona o preuzimanju obaveza Javnog Preduzeća "Srbijagas" Novi Sad prema privrednom društvu Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije, podneto je 24 amandmana, a Odbor je jednoglasno ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Na Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad po osnovu ugovora o dugoročnom kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin, podneto je šest amandmana, a Odbor je jednoglasno ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Na Predlog zakona o zadrugama, podneto je 237 amandmana, a Odbor je jednoglasno ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Na Predlog zakona o privrednim komorama, podneto je 119 amandmana, a Odbor je jednoglasno ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Na Predlog zakona o centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre, podneto je 91 amandman, a Odbor je jednoglasno ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji, podneto je 123 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, podneto je 18 amandmana, Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Na Predlog zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode, podneto je 45 amandmana, Odbor je ocenio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Na Predlog zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, podneto je 47 amandmana, a Odbor je odlučio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti, podneto je 46 amandmana. Odbor je odlučio da su svi podneti amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti Odbor je podneo i 7 svojih amandmana.

Sednici su prisustvovali članovi Odbora Svetislav Vukmirica, Tanja Tomašević Damnjanović, prof. Dr Vesna Besarović, Pastor Balint, Petar Petrović, Neđo Jovanović, prof. dr Žarko Obradović i zamenici članova Mujo Muković, Živan Đurišić, Nenad Nikolić i Biljana Hasanović Korać. Sednici su pored članova Odbora prisustvovali i predstavnici Vlade Republike Srbije.

39. sednica Odbora za kulturu i informisanje

Na sednici Odbora za kulturu i informisanje, održanoj 23. decembra 2015. godine, razmatran je Predlog zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, u pojedinostima.

Na Predlog zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis narodni poslanici podneli su 47 amandmana, od kojih Vlada Republike Srbije i Odbor nisu prihvatili nijedan.

Sednici su prisustvovali članovi Odbora Milovan Drecun, Srđan Dragojević, Nebojša Tatomir, Mirjana Andrić, Milorad Cvetanović, Dušica Stojković i Sanja Nikolić.

82. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, održanoj 23. decembra 2015. godine članovi Odbora, pre prelaska na dnevni red usvojili su predlog predsednika Odbora Veroljuba Arsića da se objedini rasprava o svim tačkama Dnevnog reda, i da se Odbor najpre izjašnjava o amandmanima koje je predstavnik predlagača prihvatio, a potom o amandmanima koji od strane istog nisu prihvaćeni.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara narodni poslanici podneli su ukupno 61 amandman, od kojih Vlada Republike Srbije i Odbor nisu prihvatili nijedan.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, od strane narodnih poslanika podneto je ukupno 104 amandmana, od kojih su Vlada Republike Srbije i Odbor prihvatili ukupno dva, na član 11. i član 17. Predloga zakona.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala narodni poslanici podneli su 10 amandmana, od kojih su Vlada Republike Srbije i Odbor prihvatili jedan na član 3. Predloga zakona.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica od 37 amandmana podnetih od strane narodnih poslanika, Vlada Republike Srbije i Odbor nisu prihvatili nijedan.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana narodni poslanici podneli su ukupno 134 amandmana, od kojih su Vlada Republike Srbije i Odbor prihvatili jedan na član 42. Predloga zakona.

Na sednici je podnet i jedan odborski amandman na član 25. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje od strane narodnih poslanika podneta su ukupno 22 amandmana, od kojih su Vlada Republike Srbije i Odbor prihvatili jedan na član 3. Predloga zakona.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama narodni poslanici podneli su ukupno 12 amandmana, od kojih od strane Vlade Republike Srbije i Odbora nije prihvaćen nijedan.

Na Predlog zakona o preuzimanju obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad prema privrednom društvu "Naftna industrija Srbije" a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije narodni poslanici podneli su ukupno 24 amandmana od koji Vlada Republike Srbije i Odbor nisu prihvatili nijedan.

Na Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale banka Srbija a.d. Beograd, za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad po osnovu ugovora o dugoročnom kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac-Brus-Kopaonik-Raška-Novi Pazar-Tutin od ukupno šest amandmana koje su podneli narodni poslanici, Vlada Republike Srbije i Odbor nisu prihvatili nijedan.

Sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prisustvovali su članovi, Radmilo Kostić, Goran Kovačević, Miloš Tošanić, Momo Čolaković, Suzana Šarac, Zoran Bojanić, dr Milorad Mijatović, Dragoljub Zindović, Olivera Pešić i Žika Gojković.

31. sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo

Na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, održanoj 23. decembra 2015. godine, razmatrani su amandmani na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o naučnoitraživačkoj delatnosti.

Vlada Republike Srbije i Odbor su, na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti, prihvatili jedan od ukupno 45 amandmana, podnetih od strane narodnih poslanika.

Odbor je na sednici podneo i sedam svojih amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti, sa kojima je Vlada Republike Srbije bila saglasna.

Sednici su prisustvovali i Srđan Verbić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i državni sekretar Vera Dondur. Sednici je predsedavao zamenik Odbora prof. dr Ljubiša Stojmirović, a prisustvovali su i članovi Odbora prof. dr Jelisaveta Veljković, prof. dr Žarko Obradović, prof. dr Marko Atlagić, prof. dr Mileta Poskurica, Nevenka Milošević, Milena Bićanin, dr Vladimir Orlić, i zamenici članova Odbora dr Dijana Vukomanović i Ana Filipović.

47. sednica Odbora za spoljne poslove

Odbor za spoljne poslove je održao 47. sednicu 23. decembra 2015. godine, na kojoj je razmatran Izveštaj o radu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije u periodu od 1. januara do 30. septembra 2015. godine.

Sednici je prisustvovao prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova koji je članovima Odbora za spoljne poslove Narodne skupštine predstavio rezultate rada Ministarstva u izveštajnom periodu. Ministarstvo spoljnih poslova je bilo angažovano na ostvarivanju strateških spoljnopolitičkih ciljeva Republike Srbije - integraciji u EU, razvoju i unapređenju odnosa i saradnje sa državama regiona, najuticajnijim državama i drugim partnerima u međunarodnoj zajednici, kao i očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije. U navedenom periodu, Republika Srbija je zvanično preuzela i sprovodila predsedavanje Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju.

Ministar Dačić je kao posebne uspehe na međunarodnom planu naveo otvaranje poglavlja 32 i 35 u pregovorima sa EU, uspešno predsedavanje OEBS-om u složenim međunarodnim okolnostima i sprečavanje članstva tzv. "Kosova" u UNESKO. Ministar Dačić je podneo i izveštaj o organizacionim i finansijskim elementima održavanja sastanka Ministarskog saveta u Beogradu.

Odbor je jednoglasno odlučio da prihvati Izveštaj o radu Ministarstva spoljnih poslova za period od 1. januara do 30. septembra 2015. godine.

39. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

Na sednici Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku održanoj 23. decembra 2015. godine, članovi Odbora razmatrali su, u pojedinostima Predlog zakona o zadrugama, Predlog zakona o privrednim komorama, Predlog zakona o centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije.

Na Predlog zakona o zadrugama podneto je 237 amandmana narodnih poslanika, a Odbor i Vlada odlučili su da prihvate dva amandmana i to amandman na član 39. i na član 69. koje je podneo narodni poslanik Milan Novaković. Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku podneo je tri amandmana na Predlog zakona o zadrugama i to na član 23. stav 5, na član 103. i na član 104. Predloga zakona. Predstavnik predlagača, ministar privrede Željko Sertić, na sednici Odbora nije prihvatio amandmane na član 23. stav 5. i na član 103. Predloga zakona. Predstavnik predlagača je na sednici Odbora prihvatio amandman Odbora na član 104. Predloga zakona o zadrugama.

Od 120 amandmana narodnih poslanika podnetih na Predlog zakona o privrednim komorama, Odbor i Vlada prihvatili su tri amandmana i to na član 4. koji su zajedno podneli narodni poslanici Balint Pastor, Elvira Kovač, Arpad Fremond, Zoltan Pek i Anamarija Viček i amandmane na član 7., kojim se dodaje član 7a i na član 42., kojim se dodaje član 42a, koje su podneli narodni poslanici dr Aleksandra Tomić i Zoran Babić.

Na Predlog zakona o centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre podnet je 91 amandman, a Odbor i Vlada odlučili su da prihvate jedan amandman i to na član 23. koji su podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Odbor i Vlada prihvatili su tri od 123 podnetih amandmana na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji i to na član 3. koji su podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević i amandmane na član 31. i na član 34. koje su podneli narodni poslanici dr Aleksandra Tomić i Zoran Babić.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije podneto je 18 amandmana narodnih poslanika, a Odbor i Vlada nisu prihvatili podnete amandmane.

Sednici je prisustvovao ministar privrede, Željko Sertić.

Sednici je predsedavala dr Aleksandra Tomić, predsednica Odbora, a prisustvovali su članovi Odbora Siniša Maksimović, Radmilo Kostić, Olivera Pauljeskić, Ivan Karić, Ivana Dinić, Goran Ćirić, Goran Vukadinović, Dejan Kovačević, Zoran Pralica i Vladan Milošević.

35. sednica Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva

Na sednici održanoj 23. decembra 2015. godine, članovi Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva razmotrili su, u načelu, Predlog zakona o dopunama Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom.

Vladimir Pešić, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u oblasti invalidske zaštite predstavio je razloge za donošenje Predloga zakona, a koji se ogledaju u sprečavanju diskriminacije i ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom na potpisivanje, odnosno omogućava im korišćenje pečata/faksimila. Prema Predlogu zakona državni organi su dužni da omoguće osobama sa telesnim i senzornim invaliditetom potpisivanje putem pečata.

U raspravi o Predlogu zakona istaknuto je da se njegovim donošenjem zaokružuje zakonodavni okvir za sprečavanje diskriminacije osoba sa invaliditetom i omogućava njihova puna društvena uključenost.

Nakon rasprave, članovi Odbora usvojili su većinom glasova Predlog zakona u načelu.

Na sednici je razmotreno i aktuelno stanje u zbrinjavanju tražilaca azila.

Dragana Savić, ispred Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja upoznala je članove Odbora sa situacijom na terenu u prethodnih mesec dana. Ona je istakla da su prošireni kapaciteti prihvatnog centra u Preševu, da se priliv migranata ustalio i da sada iznosi 3.000 do 4.000 lica dnevno koja uđu u Srbiju, i dalje se kreću ka hrvatskoj granici, kao i da je pored rute koja ide preko Makedonije uočena i ruta preko Bugarske. Trenutni kapacitet prihvata je 6.000 osoba dnevno, a nemačka banka za obnovu i razvoj izrazila je želju da donira sredstva za smeštajne kapacitete, o čemu se upravo pregovara, istakla je Savić.

Ispred Ministarstva unutrašnjih poslova, Jelena Vasiljević, iz granične policije upoznala je Odbor sa aktivnostima MUP-a na registraciji migranata i tražilaca azila. Ona je istakla da se radi na izmenama aktuelnog Zakona o azilu ("Sl. glasnik RS", br. 109/2007), čije donošenje se očekuje u martu sledeće godine, a koji će sprečiti zloupotrebe u sistemu azila. Takođe, MUP je angažovan i na obezbeđivanju državne granice i obukama osoba koje rade u prihvatnim centrima zbog sprečavanja krijumčarenja migranata preko teritorije Srbije.

Miloš Janković, zamenik Zaštitnika građana govorio je članovima Odbora o definiciji pojma osoba koje migriraju kroz Srbiju i koje se na našoj teritoriji registruju. On je istakao da je Zaštitnik građana nastavio sa posetama mestima gde se nalaze lica koja su izbeglice u tranzitu kroz Srbiju i upoznao Odbor sa njihovim tranzitom balkanskom rutom. Na kraju, Janković je zaključio da je neophodno ustrojiti jasan sistem rukovođenja krizom, koja je izazvana velikim prilivom izbeglica u tranzitu, uz potrebu da se njihov status definiše, kako se ne bi vodili kao tražioci azila, što oni nisu.

O aktuelnoj situaciji govorili su i predstavnici Komesarijata za izbeglice, UNHCR-a, Crvenog krsta, kao i predstavnici nevladinog sektora.

U razgovoru o tražiocima azila i migrantima razmotrena je i mogućnost njihovog organizovanog prevoza vozovima od Tabanovaca do Preševa. Takođe, govorilo se o postojanju zloupotrebe azila, o potvrdama koje im naši organi izdaju i koje im omogućavaju tranzit, o nadležnostima državnih organa na terenu i njihovoj koordinaciji, različitim zloupotrebama na terenu, finansijskoj pomoći i donacijama Srbiji, podršci UNHCR-a na terenu, podizanju ograda na graničnim prelazima u regionu, pogoršanju zdravstvenog stanja migranata, pojedinim slučajevima diskriminacije migranata i drugo. Zaključeno je da je potrebno uložiti napore kako bi se nabavila vozna kompozicija, sa ciljem da se olakša transport migranata. Takođe, pohvaljeni su napori države na rešavanju migrantske krize, kao i podrška UNHCR-a na terenu, posebno podrška ugroženim kategorijama migranata, kao što su žene i deca. Istaknuto je da bi trebalo sledeće godine posebnu pažnju posvetiti ženama migrantima, zbog njihove eksploatacije i zloupotrebe na putu ka zemljama EU.

Na kraju sednice članovi Odbora razmotrili su predstavke i predloge građana. Radna grupa Odbora razmotrila je sve pristigle predstavke i predloge građana u prethodnom periodu, a članovi Odbora su prihvatili Izveštaj Radne grupe jednoglasno.

Sednici su prisustvovali članovi i zamenici članova Odbora Branko Đurović, Anamarija Viček, Aleksandar Peranović, Slobodan Gvozdenović, Ljiljana Beronja, Nadica Nikolić Tanasijević, Milanka Jevtović Vukojičić, Milena Ćorilić i Mujo Muković.

Sednici je u prvom delu predsedavala Mirjana Dragaš, zamenica predsednice Odbora, a u drugom delu dr Vesna Rakonjac, predsednica Odbora.

Izvor: Press služba Skupština Srbije, 23.12.2015.