Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O OBNOVI NAKON ELEMENTARNE I DRUGE NEPOGODE: Agencija za borbu protiv korupcije navodi da je Predlogom zakona potrebno odrediti kriterijume za dodelu pomoći građanima, detaljnije urediti postupak za obnovu i saniranje posledica elementarne i druge nepogode, kao i kriterijume, mere i postupak za dodelu pomoći privrednim subjektima. Određene odredbe Predloga zakona sadrže i rizike korupcije koji se odnose na upotrebu nepreciznih formulacija i nepostojanje rokova za postupanje organa javne vlasti


Agencija za borbu protiv korupcije dostavila je 22. decembra 2015. godine Vladi i Narodnoj skupštini Republike Srbije mišljenje o proceni rizika korupcije u odredbama Predloga zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode, koji se trenutno nalazi u skupštinskoj proceduri.

Predlogom zakona uređuju se postupak obnove i pružanja pomoći građanima i privrednim subjektima koji su pretrpeli materijalnu štetu usled elementarnih i drugih nepogoda. U cilju izbegavanja mnogobrojnih problema do kojih je dolazilo tokom obnova nakon elementarnih nepogoda u poslednje dve decenije, kako je istaknuto, Predlogom zakona utvrđuju se osnovna načela, uslovi i postupak obnove i pružanja pomoći građanima nakon elementarne i druge nepogode, kao uloga i odgovornost različitih subjekata u postupku obnove i pružanja pomoći građanima.

Iako Predlog zakona predstavlja korak ka ostvarenju proklamovanih ciljeva, pojedina njegova rešenja je neophodno dopuniti i precizirati. Naime, Predlogom zakona potrebno je odrediti kriterijume za dodelu pomoći građanima; detaljnije urediti postupak za obnovu i saniranje posledica elementarne i druge nepogode, kao i kriterijume, mere i postupak za dodelu pomoći privrednim subjektima.

Pored toga, Agencija smatra da je dodatnim preciziranjem pojedinih odredaba potrebno ograničiti diskreciona ovlašćenja Vlade i Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima prilikom odlučivanja o proglašenju nekog događaja za elementarnu i drugu nepogodu, državnoj pomoći građanima i privrednim subjektima koji su pretrpeli materijalnu štetu usled elementarne nepogode, odnosno po pitanju odlučivanja o preuzimanju organizacije procene štete o trošku jedinice lokalne samouprave.

Pored pomenutih, određene odredbe Predloga zakona sadrže i rizike korupcije koji se odnose na upotrebu nepreciznih formulacija i nepostojanje rokova za postupanje organa javne vlasti.

Agencija za borbu protiv korupcije smatra da bi otklanjanje identifikovanih nedostataka i rizika korupcije doprinelo adekvatnom uređenju ove oblasti i ostvarivanju proklamovanih ciljeva.

Izvor: Vebsajt Agencija za borbu protiv korupcije, 23.12.2015.
Naslov: Redakcija