Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: Zakon stupa na snagu 1. jula 2016. godine, osim određenih odredaba koje stupaju na snagu 29. decembra 2015. godine


Narodna skupština Republike Srbije izglasala je novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015 - dalje: Zakon) u petak 18. decembra 2015. godine.

Zahvaljujući ovom Zakonu, ponovo je moguća žalba na rešenje o izvršenju, a uređen je i postupak u kome sudovi i javni izvršitelji prinudno namiriju potraživanja izvršnih poverilaca, postupak obezbeđenja potraživanja i položaj javnih izvršitelja.

Žalbom je moguće pobiti rešenje prvostepenog suda ili javnog izvršitelja, ako Zakonom nije određeno da žalba nije dozvoljena ili da se takvo rešenje pobija prigovorom, dok se prigovor podnosi protiv rešenja donetog o predlogu za izvršenje na osnovu verodostojne isprave, protiv drugih rešenja prvostepenog suda ili javnog izvršitelja određenih Zakonom, i kao prigovor trećeg lica.

Žalba, ali i prigovor, mogu da se izjave samo jednom protiv jednog rešenja, a sud koji rešava o žalbi ili prigovoru mora da preinači, potvrdi ili ukine prvostepeno rešenje. Odlučivanje o predmetu za izvršenje je u isključivoj nadležnosti suda, a izuzetak su takozvani komunalni predmeti, kada o predlogu za izvršenje odlučuju izvršitelji.

Za sprovođenje izvršenja nadležni su i sudovi i javni izvršitelji, a ukida se takozvana paralelna nadležnost suda i izvršitelja za sprovođenje izvršenja, dok su sudovi isključivo nadležni da sprovode izvršenje zajedničkom prodajom nepokretnosti.

Propisano je da se izvršenje na zaradi, plati ili penziji može sprovesti u visini do dve trećine, odnosno do njihove polovine ako je njihov iznos jednak ili manji od minimalne zarade. Takođe, izvršitelj je dužan da taj novac uplati na račun koj je propisan za naplatu sudskih taksi, a da 10 odsto zadrži za sebe.

Usvojeni Zakon predviđa da javni izvršitelj deluje u interesu zakonitog izvršenja, da se stara i o interesima dužnika, a ne samo interesima poverioca, a pooštrena je i njegova disciplinska odgovornost.

Usvojenim Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015), zbog prenošenja određenih nadležnosti, građani se oslobađaju plaćanja pojedinih taksi. Promenjen je iznos vrednosti u kojima taksa može da se plati taksenim markama sa 1.000 na 5.000 dinara, a preko tog iznosa isključivo u gotovom novcu. Stranke u vanparničnom postupku, međutim, oslobođene su plaćanja taksi za radnje i postupke koje je sud poverio javnom beležniku.

Takođe, izvršitelji će se od sada nazivati "javnim izvršiteljima", a pored ispita za izvršitelje, moraće da polože i pravosudni ispit do 1. januara 2018. godine.

Zakon počinje da se primenjuje 29. decembra 2015. godine, a odredba odredba koja se tiče promene stvarne nadležnosti viših sudova u izvršnom postupku i postupku obezbeđenja počinje da se primenjuje kada novi Zakon stupi na snagu 1. jula 2016. godine.

Izvor: Vebsajt Komore izvršitelja, 23.12.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija