Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KOMENTARI MINISTRA PRAVDE NA SET PRAVOSUDNIH ZAKONA


Zakon o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) jedan je od najvažnijih pravosudnih zakona koji je usvojen, izjavio je ministar pravde, Nikola Selaković.

"Po sadržini, komentarima, kritikama, pohvalama, to je jedan od najboljih zakona koji je donet poslednjih godina. Za građane je najvažnije što se vraća institut žalbe i odlaganja izvršenja, a vraćanje žalbe uvodi dvostepenost", precizira ministar.

Dodaje da dolazi i do promene pravila o tarifama izvšitelja, koji moraju da budu manje opterećenje po budžet građana.

"Značajno je što smo usvojili i Zakon o dopunama Zakona o javnom tužilaštvu ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015) i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015). Takse su smanjene, a uvodi se i sudska taksena marka u iznosu od 5.000 dinara. Vlada Republike Srbije će odlučiti gde će se prodavati taksena marka", ističe Selaković.

Govoreći o Zakonu o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015), ministar kaže da će njegova primena početi od 1. januara 2016. godine.

"To neće biti čarobni štapić koji će odjednom rešiti sve stare predmete kojih ima 1,6 miliona. Ovaj Zakon treba da pomogne građanima da se zaštite prava da im se sudi u razumnom roku i o tome će odlučivati predsednici sudova. Važno je i što se pravo proteže i na javno tužilaštvo koje sprovodi istragu", napominje ministar.

Kaže da se radi i na pripremi Zakona o poreklu imovine, koji će doneti uvećane poreske stope za one koji ne mogu da dokažu poreklo imovine. Dodaje da je koncept Zakona već urađen, a da će se u januaru 2016. godine raditi na tekstu Nacrta zakona.

Ministar je dodao i da očekuje otvaranje Poglavlja 23, koje se bavi pravosuđem, između marta i juna meseca 2016. godine.

Izvor: Vebsajt RTS, 23.12.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija