Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI: Prestanak rada Republičke agencije za prostorno planiranje, poslove preuzima Ministarstvo građevinarstva


Pravna baza Paragraf Lex

Povodom stupanja na snagu Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US i 132/2014) kojim je prestala sa radom Republička agencija za prostorno planiranje, Agencija je obavestila javnost da poslove, zaposlene, imovinu i arhivu iz njene nadležnosti preuzima Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Zbog toga se svi podnesci i drugi akti od dana stupanja na snagu Zakona dostavljaju na adresu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, 11000 Beograd,. Nemanjina 22-26.

Izvor: Vebsajt Republičke agencije za prostorno planiranje, 23.12.2014.