Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODLOŽENA PRIMENA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA, MERILIMA, POSTUPKU I ORGANIMA ZA VREDNOVANJE RADA SUDIJA I PREDSEDNIKA SUDOVA: Početak primene Pravilnika je odložen za 01.07.2015. kako bi počeo da se primenjuje istovremeno kad i pravilnici koji se odnose na izbor sudija i predsednika sudova i rad sudskih pomoćnika


Pravna baza Paragraf Lex

Visoki savet sudstva je doneo zaključak o odlaganju primene Pravilnika o kriterijumima, merilima, postupku i organima za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova ("Sl. glasnik RS", br. 81/2014). Pravilnik  će se primenjivati od 01.07.2015. godine.

Visoki savet sudstva smatra da je neophodno da se razmotre preporuke date u Mišljenju broj 17 Konsultativnog veća Evropskih sudija, Mišljenje  eksperata TAIEX i pitanja koja se odnose na primenu pojedinih odredbi Pravilnika, a uočena su tokom pilot faze primene Pravilnika.

Imajući u vidu da je u toku rad na donošenju Pravilnika o kriterijumima, merilima, postupku i organima za ocenjivanje rada sudijskih pomoćnika i Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudija i predsednika sudova, celishodno je da ta tri ključna akta Visokog saveta sudstva, koja se odnose na unapređenje funkcionisanja sudskog sistema i jačanja poverenja javnosti u rad sudija i sudova, otpočnu sa istovremenom primenom u sudskom sistemu Republike Srbije.

Pravilnik o kriterijumima, merilima, postupku i organima za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova trebalo je da počne da se primenjuje 15. januara 2015. godine, a probna faza primene sprovedena je od 1. septembra do 15. decembra ove godine u 20 sudova. 

Izvor: Vebsajt Visokog saveta sudstva, 23.12.2014.