Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽAN SASTANAK SA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA NA TEMU EVROPSKIH INTEGRACIJA: Pregovaračko poglavlje 27 (životna sredina)


Pravna baza Paragraf Lex

Na sastanku kojem je predsedavala Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine upoznali su 42 predstavnika civilnog društva sa glavnim temama bileteralnog skrininga za ovo poglavlje, a koji je održan u Briselu u periodu od 17. do 21. novembra 2014. godine.

Glavne teme o kojima se razgovaralo bile su upravljanje otpadom, kvalitet voda, zaštita prirode sa posebnim osvrtom na program Natura 2000, industrijska zagađenja i klimatske promene. Na skupu je istaknuto da je u oblasti zaštite životne sredine u Republici Srbiji najlošija situacija sa zaštitom voda, da su baze podataka kojima se raspolaže zastarele, kao i da će se u budućem periodu akcenat najviše stavljati na implementaciju postojećeg zakonodavstva. Insistiralo se i na većoj saradnji organizacija civilnog društva sa nadležnim ministarstvom što je državna sekretarka Stana Božović i prihvatila, najavivši da će se biti organizovana radionica za predstavnike organizacija civilnog društva i da će se oni uključiti u rad pregovaračke grupe 27.

Sastanak organizovala je Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, u saradnji sa Pregovaračkim timom za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije EU, Kancelarijom za evropske integracije i Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Izvor: Vebsajt Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, 23.12.2014.