Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE: Anonimna anketa o besplatnoj pravnoj pomoći


Ministarstvo pravde u saradnji sa Srpskim udružеnjеm zа krivičnоprаvnu tеоriјu i prаksu, organizuju naučnu Konferenciju o besplatnoj pravnoj pomoći 14-15 decembra, pod nazivom "Besplatna pravna pomoć – ratio legis, obim i uslovi primene".

Radi pripreme za konferenciju, potrebni su podaci o pružanju besplatne pravne pomoći od strane advokata. Do sada, van raznih Projekata, nisu prikupljani podaci o pro bono radu advokata u redovnom radu kancelarija, a iste nije moguće utvrditi bez izjašnjenja samih advokata. Zahvaljujući ovim podacima može se napraviti statistika kako bi je suprotstavili ostalim subjektima koji pretenduju da postanu ne samo pružaoci besplatne pravne pomoći već, pored advokature i službi pravne pomoći pri lokalnoj samoupravi, ustavna kategorija.

ANONIMNA ANKETA:

  • Da li u svojim kancelarijama radite pro bono?
  • Koliko ste puta u proseku u toku kalendarske godine pravnu pomoć pružili besplatno?
  • Da li ste pružali besplatne pravne savete?
  • Da li ste besplatno zastupali stranke pred sudovima?

Popunjenu anketu dostavite na e-mail adresu Advokatske komore Srbije: a.k.srbije@gmail.com

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 20.11.2017.