Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENE ZAKONA O AKCIZAMA: Ministarstvo finansija priprema akcizni kalendar za cigarete od 2017. do 2020. godine, kako bi akcize u Srbiji bile usklađene sa onima koje se primenjuju u Evropskoj uniji. Još uvek se razmatra da li će izmene Zakona obuhvatiti i alkoholna pića. Sa druge strane, proizvođači i distributeri upozoravaju da bi eventualna poskupljenja ovih proizvoda mogla da prošire crno tržište


Da li će izmene važećeg Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn., 5/2015 - usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn.) doneti i nova poskupljenja? U Ministarstvu finansija još nisu utvrdili koliko će povećati akcizni porez na cigarete u 2017. godini.

Kada je reč o žestokim alkoholnim pićima, nije poznato ni da li će poskupljenja biti, jer standardi EU nalažu promenu poreske osnovice. Sa druge strane, proizvođači i distributeri upozoravaju da bi eventualna poskupljenja ovih proizvoda mogla da prošire crno tržište.

Čuvanje zdravlja potrošača glavni je cilj akcizne politike Evropske unije. Skupa alkoholna pića i cigarete treba da smanje njihovu potrošnju, kaže Saša Đogović iz Instituta za tržišna istraživanja. Kod nas je, uvođenje većih dažbina pre svega obaveza na putu evropskih integracija.

"Znači može se reći da je kod nas evropski standard o nivou akciza i uslovljavanje evropskog otvaranja poglavlja bio ključni okidač za ove poreze, a da je u drugom planu bilo očuvanje zdravlja nacije", rekao je Đogović.

Ipak, kaže Đogović, poskupljenje cigareta i alkoholnih pića smanjiće njihovu potrošnju, posebno ako imamo u vidu da su kućni budžeti osiromašeni.

"4,7 odsto raspoloživih primanja tročlano domaćinstvo u Srbiji potroši na alkoholna pića i cigarete. To je skoro isto koliko izdvoji za zdravstvene usluge, kao i za obrazovanje", navodi on.

Za proizvođače, poskupljenje znači pad prometa, ali kako navode i procvat crnog tržišta, koje je prema podacima Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine četiri puta veće od legalnog.

"Jer praktično u Srbiji kad vi platite akcizu i PDV na akcizu doći ćete na cenu brlje koja se prodaje po pijacama. Vidite otkako su povećane akcize na cigare, vi imate sve više duvana na pijacama, takva će biti situacija sa alkoholom, samo još gora", smatra proizvođač rakije Ivan Bogdanović.

Ako je povećanje dažbina neminovno, ono bi trebalo da bude postepeno, kažu proizvođači. Sa druge strane, uvoznici alkoholnih pića pozdravljaju usvajanje evropskog standarda, koji znači i izjednačavanje akciza na domaće i uvozne proizvode

"Vrlo je važno da utakmica bude fer za sve učesnike u njoj i za lokalne proizvođače i za lokalne distributere, tako da svi imamo neku startnu poziciju na istom nivou", kaže uvoznik i distributer alkoholnih pića Predrag Amidžić.

U Ministarstvu finansija kažu da povećanje akciznog poreza neće biti naglo. Za cigarete, evropske akcize dostići ćemo korak po korak do 2020. godine. Podsetimo, za 1.000 najjeftinijih cigareta, akciza je 54 evra kod nas, a u EU 90 evra.

I akcizno opterećenje na alkoholna pića vršiće se postepeno. Tu je neophodno promeniti poresku osnovicu, jer se u Evropskoj uniji akciza naplaćuje na osnovu procenta alkohola u piću, dok se kod nas obračunava po litru pića.

Izvor: Vebsajt N1, Tanja Veselinović, 22.11.2016.
Naslov: Redakcija