Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI: Zakon predviđa obaveznu saradnju organa, gde se uključuju u rad i druge ustanove, vaspitne, zdravstvene, a pored toga, može da se uključi i NSZ, ukoliko je nasilje ekonomskog karaktera. Novi Zakon uvodi i veće odgovornosti i profesionalno- disciplinsku odgovornost za službenike koji ne budu postupali u skladu sa Zakonom. Pooštren je režim sankcija za odgovorne u Centru za socijalni rad koji krše Zakon, a predviđene novčane kazne kreću se od 50.000 do 250.000 dinara


Narodna skupština Republike Srbija usvojila je, 23. novembra 2016. godine, Zakon o sprečavanju nasilja u porodici kojim se uvode hitne mere koje predviđaju udaljavanje nasilnika iz porodice i zabranu prilaska žrtvi, kao i profesionalno-disciplinsku odgovornost za službenike koji ne budu postupali u skladu sa zakonom.

Zakonom, za koji je glasalo 147 poslanika, predviđeno je da udaljavanje može da traje 48 sati i to policijski službenik može da odredi, a nakon toga, na predlog javnog tužioca, sud može da odredi da se hitna mera produži još 30 dana.

To znači da se žrtvi daje mogućnost 32 dana da se oporavi i na neki način osamostali, da bude zaštićena u tom periodu. Ukoliko dođe do kršenja hitne mere, može da se izrekne kazna zatvora do 60 dana u prekršajnom postupku.

Zakon predviđa i koordinaciju svih organa u sprečavanju nasilja u porodici i policije, tužilaštva, sudova, centara za socijalni rad.

Po prvi put, Zakon predviđa obaveznu saradnju organa, gde se uključuju u rad i druge ustanove, vaspitne, zdravstvene, a pored toga, može da se uključi i NSZ, ukoliko je nasilje ekonomskog karaktera.

Novi Zakon uvodi i veće odgovornosti i profesionalno- disciplinsku odgovornost za službenike koji ne budu postupali u skladu sa Zakonom. Pooštren je režim sankcija za odgovorne u Centru za socijalni rad koji krše Zakon, a predviđene novčane kazne kreću se od 50.000 do 250.000 dinara.

Za službeno lice koje zna za nasilje, a ne reaguje na njega, predviđena je prekršajna kazna.

Žrtva nasilja mora da bude obaveštena u svakoj fazi postupka njene zaštite, odnosno procesa koji se sprovodi protiv nasilnika.

Evidencija o nasilnicima i žrtvama, kao i okolnostima nasilja čuva se deset godina. Predviđeno je da se ubrza postupak koji se odnosi na kontrolu nasilnika nakon izricanja hitne mere udaljenja iz porodice na 48 sati, a nadležni će pratiti sprovođenje hitne mere.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 23.11.2016.
Naslov: Redakcija