Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZVEŠTAJ SA GODIŠNJE KONFERENCIJE SVETSKE ADVOKATSKE KOMORE U BEČU


Kao što su organizatori iz Svetske advokatske komore (IBA, International Bar Association) i najavili u Beču je od 4. do 9.10.2015. godine održan najveći skup iz oblasti prava u 2015. godini.

Na istom mestu se našlo preko 6000 pravnika iz blizu 150 nacionalnih advokatskih komora i ostalih organizacija koje se bave pravom.

Među učesnicima je bilo 20-ak advokata iz Srbije, od toga osam mladih advokata koji su u okviru stipendije Svetske advokatske Komore imali plaćeno učešće i smeštaj tokom trajanja Konferencije u Beču.

Na ceremoniji svečanog otvaranja prisutnim delegatima se obratio gospodin Dejvid Rifkin, predsednik Svetske advokatske Komore kao i specijalni gost, gospodin Žoe Manuel Barozo, nekadašnji predsednik Evropske Komisije.

Glavni grad Austije Beč se pokazao kao sjajan organizator što potvrđuje i broj učesnika na ovogodišnjoj konferenciji.

Naime, tokom trajanja konferencije održano je blizu 200 različitih predavanja, radionica, sesija i panela na kojima su govorili najeminentniji stručnjaci iz svojih oblasti prava.

Na ovogodišnjoj Konferenciji su pored predavača iz oblasti advokature učesnici imali priliku da čuju i ostale kolege poput predstavnika arbitraže, tužilaštva, profesora sa vodećih svetskih univerziteta.

Između ostalog učesnicima Konferencije u ulozi predavača obratili su se i gospodin Kofi Anan, nekadašnji Generalni sekretar Organizacije Ujedinjenih Nacija, zatim bivši španski premijer, gospodin Maria Aznar, nekadašnji danski premijer i Generalni sekretar Nato Pakta, gospodin Hans Fog Rasumunsen, glavna tužiteljka Međunarodnog Krivičnog Suda gospođa Fatu Bensunda kao i mnogi drugi koji su podelili sa učesnicima Konferencije svoja iskustva ali i izneli stavove o mnogim tekućim pitanja.

Ono što je sve učesnika moglo da obraduje je podatak da su na Konferenciji među predavačima podjednako bili zastupljeni i predstavnici teorije kao i praktičari.

Tokom trajanja Konferencije obuhvaćene su sve oblasti prava i svaki učesnik je imao mogućnost da prisustvuje predavanju iz oblasti prava koji ga najviše interesuje, odnosno kojom se bavi u praksi.

Posebno mesto je dato pitanjima kao što su zaštita i unapređenje ljudskih prava, zatim aktuelna situacija sa izbeglicama, borba protiv korupcije u pravosuđu i borba za nezavisno sudstvo kao i međunarodno privredno pravo i rešavanje međunarodnih trgovinskih sporova putem arbitraža.

Posebno mesto su zauzele i teme posvećene ulozi advokature u savremenom svetu i načinu rešavanja brojnih izazova u advokatskoj profesiji.

Takođe, bila je to i prilika da se kolege iz drugih zemalja upoznaju sa našim pravnim sistemom i položajem domaće advokature kao i da se razmotre mogućnosti saradnje u budućem periodu.

Pored pomenutih predavanja organizavani su i brojni prijemi kao i posete istorijskim i kulturnim mestima u glavnom gradu Austrije, među kojima je i poseta kancelarije Organizacije Ujedinjenih Nacija koja se nalazi u Beču, kada je posle uvodnog upoznavanja sa načinom rada i funkcionisanja kancelarije upriličeno i predavanje na temu međunarodnog trgovinskog prava od strane stručnjaka iz OUN.

Naime, organizator je posebnu pažnju posvetio upravo mladim advokatima i pravnicima.

Treba pomenuti da u okviru IBE funkcioniše i Komitet mladih pravnika koji je bio veoma aktivan tokom Konferencije kroz brojne panele i predavanja namenjena upravo mladim pravnicima.

Osim pomenutih infomacija značajno mesto u predavanjima posvećeno je savetima za dalji napredak u karijeri, načinu organizavanje rada na što efikasniji i nezavisniji način.

Na istom mestu su se našle mlade kolege iz Kine, Rusije, Amerike, Brazila, Nigerije, Velike Britanije i brojnih drugih zemalja.

Za kraj treba istaći da se naredna redovna godišnja Konferencija Svetske Advokatske Komore održava 2016. godine kada će domaćin biti Sjedinjene Američke Države, tačnije Vašington.

Izvor: Redakcija, Aleksandar Bojović, 23.11.2015.