Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT IZMENA I DOPUNA AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA ZA PERIOD 2013-2018. GODINE: Javna rasprava o ovom dokumentu sprovodiće se do 14. decembra 2015. godine


Ministarstvo pravde poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa Nacrtom izmena i dopuna Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine, kao i da daju svoje komentare.

Javna rasprava o Nacrtu izmena i dopuna Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine sprovodiće se do 14. decembra 2015. godine.

Tokom sprovođenja javne rasprave organizovaće se javna prezentacija Nacrta izmena i dopuna Akcionog plana i rasprava u Beogradu.

Učesnici u javnoj raspravi će svoje primedbe predloge i sugestije, u vreme trajanja javne rasprave dostavljati Ministarstvu pravde, putem elektronske pošte na e-mail: revizija.APNSRP@mpravde.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo pravde, sa naznakom "Za Nacrt izmena i dopuna Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine ", Nemanjina ulica 22-26, 11000 Beograd.

Po okončanju postupka javne rasprave, Ministarstvo pravde sačiniće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Nacrt izmena i dopuna Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine možete preuzeti ovde.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 23.11.2015.