Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PODNETA USTAVNA ŽALBA NA REŠENJE USTAVNOG SUDA KOJIM JE ODBAČENA INCIJATIVA ZA OCENU USTAVNOSTI ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA ISPLATE PENZIJA: Žalba Sindikata penzionera Srbije utemeljena na grubom kršenju prava penzionera iz člana 20. stav 2 i člana 58. Ustava RS


Sindikat penzionera Srbije Nezavisnost predao je Ustavnom sudu ustavnu žalbu na rešenje tog suda kojim je odbačena njegova incijativa za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014).

Žalba se odnosi na rešenje Ustavnog suda koje je doneto političkom odlukom, a ne pravnim tumačenjem Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav), Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014) i Evropske socijalne povelje, navodi se u saopštenju ovog sindikata.

Žalba je utemeljena na grubom kršenju prava penzionera iz člana 20. stav 2 i člana 58. Ustava. Ako Ustavni sud Srbije ne bude doneo odgovarajuću odluku, kojom bi se sprečila diskriminacija penzionera i nasilno oduzimanje njihove imovine, Sindikat penzionera Srbije Nezavisnost biće prinuđen da podnese tužbu Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, navodi se u saopštenju.

USTAV REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006)

Ograničenja ljudskih i manjinskih prava

Član 20

Ljudska i manjinska prava zajemčena Ustavom mogu zakonom biti ograničena ako ograničenje dopušta Ustav, u svrhe radi kojih ga Ustav dopušta, u obimu neophodnom da se ustavna svrha ograničenja zadovolji u demokratskom društvu i bez zadiranja u suštinu zajemčenog prava.

Dostignuti nivo ljudskih i manjinskih prava ne može se smanjivati.

Pri ograničavanju ljudskih i manjinskih prava, svi državni organi, a naročito sudovi, dužni su da vode računa o suštini prava koje se ograničava, važnosti svrhe ograničenja, prirodi i obimu ograničenja, odnosu ograničenja sa svrhom ograničenja i o tome da li postoji način da se svrha ograničenja postigne manjim ograničenjem prava.

Pravo na imovinu

Član 58

Jemči se mirno uživanje svojine i drugih imovinskih prava stečenih na osnovu zakona.

Pravo svojine može biti oduzeto ili ograničeno samo u javnom interesu utvrđenom na osnovu zakona, uz naknadu koja ne može biti niža od tržišne.

Zakonom se može ograničiti način korišćenja imovine.

Oduzimanje ili ograničenje imovine radi naplate poreza i drugih dažbina ili kazni, dozvoljeno je samo u skladu sa zakonom.

Izvor: Vebsajt Danas, 23.11.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija