Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE DALA POJAŠNJENJE U VEZI SA PRAVILIMA POSTUPANJA ADVOKATA: Nije povreda pravila poseta licima lišenim slobode i sačinjavanje podnesaka u određenim slučajevima


AKS je na svojoj internet stranici objavila Pojašnjenje pravila postupanja advokata u sprovođenju tačke II Skupštine Advokatske komore Srbije od 13. septembra 2014. godine u kome se navodi da se povredom neće smatrati poseta licima lišenim slobode kao i sačinjavanje podnesaka kao radnji koje advokat preduzima u cilju sprečavanja gubitka prava u kojima se:

- predlaže i obrazlaže ukidanje pritvora i

- štite prava deca i prava pripadnika drugih ranjivih grupa (stara lica, invalidi, lica izložena maltretiranju u porodici) i pripadnika nacionalnih manjina u slučaju diskriminacije.

U navedenim slučajevima advokat će biti obavezan da advokatskoj komori čiji je član dostavi podnesak koji je sačinio i dokaze koji potvrđuju njegovu opravdanost.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 23.11.2014.