Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽAN RADNO-EDUKATIVNI SASTANAK SA RUKOVODIOCIMA USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE: 209 ustanova socijalne zaštite biće uključeno u Sistem izvršenja budžeta Republike Srbije (ISIB)


Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije, Zoran Đorđević, održao je radno-edukativni sastanak sa rukovodiocima ustanova socijalne zaštite, kojima je predočio da će ubuduće Ministarstvo u potpunosti kontrolisati budžete ovih ustanova.

U saopštenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja navodi se da je Đorđević objasnio da će 209 ustanova socijalne zaštite - odnosno indirektnih korisnika budžeta, biti uključeno u Sistem izvršenja budžeta Republike Srbije (ISIB).

On je ukazao na to da ove ustanove neće moći da troše novac kao do sada i raspolažu njime preko svojih filijala, već će Ministarstvo u potpunosti kontrolisati trošenje, kako bi se sprečile zloupotrebe, ali i sredstva racionalno trošila u skladu sa potrebama.

Ministar je ocenio da je ovaj prelazak od velikog značaja za sistem finansijskog upravljanja i kontrole u oblasti socijalne zaštite, i naglasio da će se odgovornim odnosom prema novcu poreskih obveznika i namenskim trošenjem obezbediti da ta sredstva budu i veća u narednom periodu, ali i da građani vide da se ona troše transparentno.

Ukidaju se podračuni, a sva plaćanja će se obavljati preko sistema.

"Neutrošena sredstva na kraju godine, sa podračuna za sopstvene prihode i podračuna za namenska sredstva, biće prebačena na odgovarajuće evidencione račune u okviru ISIB-a, a ta sredstva će ustanove moći da troše u narednoj godini", rekao je Đorđević i dodao da će neutrošena sredstva na kraju godine sa podračuna za redovno poslovanje biti prebačena u budžet Republike.

Ministar je naglasio da će se na ovaj način značajno unaprediti kvalitet izveštavanja o izvršenju budžeta, što je i predviđeno Memorandumom o ekonomskoj i fiskalnoj politici u okviru stend-baj aranžmana, koji je odobrio Međunarodni monetarni fond.

Prema njegovim rečima, od 1. januara 2019. godine, centri i ustanove će se naći u sistemu Trezora, a od naredne nedelje počinju obuke u Upravi za trezor za svih 209 ustanova socijalne zaštite.

On je podsetio na to da je Ministarstvo krajem 2017. godine pokrenulo projekat "Osnaživanje centara za socijalni rad na teritoriji Republike Srbije", i naglasio da je ovo samo logičan sled i nastavak aktivnosti na razvoju sistema socijalne zaštite.

"To će, zajedno sa projektom uvođenja socijalnih karata, obezbediti da se moderni mehanizmi implementacije programa socijalne zaštite ostvaruju na republičkom, ali i lokalnom nivou i time obezbedi dobrobit i za korisnike socijalne zaštite, ali i za sve zaposlene u sistemu socijalne zaštite", dodao je Đorđević.

Sastanku su prisustvovali i sekretar Ministarstva, Nenad Nerić, vršioci dužnosti pomoćnika ministra, Suzana Mišić i Saša Trandafilović, sa saradnicima, kao i predstavnici Uprave za trezor Ministarstva finansija, koji su prikazali šta se očekuje od svake ustanove socijalne zaštite u narednom periodu.

Svim rukovodiocima ustanova i finansijskih službi dat je link www.trezor.gov.rs na kojem se nalaze korisnička uputstva i edukativni materijali za rad u informacionom sistemu izvršenja budžeta i raspored jednodnevnih obuka koje će se održavati u narednom periodu.

Na sajtu Ministarstva biće uspostavljen poseban odeljak na kojem će korisnici moći svakodnevno da prate dinamiku realizacije ovog projekta, informišu se o najvažnijim pitanjima i nađu odgovore na eventualne nedoumice u vezi sa prelaskom na novi sistem izvršenja budžeta, navodi se u saopštenju.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 23.10.2018.
Naslov: Redakcija