Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI: Nasilnici i osobe sa mentalnim smetnjama koje su sklone porodičnom nasilju od sada će po hitnom postupku biti smeštani u kliniku "Doktor Laza Lazarević", u skladu sa Protokolom o saradnji koji su zaključili Prvo, Drugo i Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu sa ovom klinikom


Opasni nasilnici i osobe sa mentalnim smetnjama koje su sklone porodičnom nasilju od sada će po hitnom postupku biti smeštani u kliniku "Doktor Laza Lazarević".

Ta mera je predviđena Protokolom o saradnji koji su zaključili Prvo, Drugo i Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu sa klinikom "Doktor Laza Lazarević" u cilju efikasnije i još bolje multisektorske saradnje u borbi protiv nasilja u porodici, saopšteno je iz Drugog osnovnog tužilaštva.

Primena Protokola će omogućiti buduće koordinirano i hitno smeštanje lica sa mentalnim smetnjama koja usled tih smetnji ozbiljno i direktno ugrožavaju sopstveni život, zdravlje ili bezbednost i život druge osobe, navode u Tužilaštvu.

U cilju efikasnog postupanja uvedeni su i dežurni telefoni u klinici "Dr. Laza Lazarević" koji će 24 časa biti dostupni postupajućim tužiocima kao i policiji.

Pored ovoga, protokolom su definisane i usluge veštačenja takvih lica, žrtava nasilja.

Potpisnici Protokola su i izrazili obostranu volju za korišćenjem različitih terapeutskih modaliteta prema počiniocima nasilja kojima klinika raspolaže, sa ciljem podvrgavanja psiho-socijalnom tretmanu učinilaca nasilja i njihovog praćenja kroz primenu psiho-socijalnog tretmana.

Očekuje se da će ovaj vid saradnje policije, tužilaštva i klinike značajno poboljšati kvalitet saradnje, budući da je značajno ubrzan postupak smeštaja i veštačenja lica sa mentalnim smetnjama.

Takođe, i kroz stalno učešće predstavnika klinike u radu grupa za koordinaciju i saradnju koje su obrazovane u tužilaštvima u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016) i čiji rad se u dosadašnjoj primeni Zakona pokazao kao najznačajniji u prevenciji nasilnog obrasca ponašanja, navodi tužilaštvo.

Protokol je rezultat zajedničkih predloga i konkretnih mera za hitno delovanje, koji su usaglašeni na ranije održanom sastanku u Ministarstvu pravde, napominje se u saopštenju.

Zakon se primenjuje od 1. juna 2017. godine i predviđa niz hitnih mera za sprečavanje izvršenja krivičnih dela.

Počinioci nasilja su mahom zavisnici od alkohola, ali i drugih oblika poremećaja ličnosti.

Izvor: Vebsajt RTS, 20.10.2017.
Naslov: Redakcija