Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

EKSPERTI EU: Postojeća situacija u izboru sudija i tužilaca u Srbiji je problematična, jer su procedure nejasne i neprecizne, a ne postoji ni pravna izvesnost. U preporukama se navodi da sistem izbora sudija i tužilaca mora počivati na principu zasluga. Predloženo je da izbor bude zasnovan na jedinstvenom pristupu preko Pravosudne akademije, pod rukovodstvom i nadzorom VSS-a i DVT-a


Doprinos rešavanju problema u izboru sudija i tužilaca, koji već godinama predstavljaju centralnu temu srpskog pravosuđa, dali su eksperti EU u svom finalnom Izveštaju sačinjenog nakon dvoipogodišnjeg projekta Jačanja kapaciteta Visokog saveta sudstva (VSS) i Državnog veća tužioca (DVT), vrednog 2 miliona evra.

Postojeća situacija u izboru sudija i tužilaca u Srbiji je problematična, jer su procedure nejasne i neprecizne i ne postoji pravna izvesnost. Ovo je posledica neuspešnog pokušaja da se pomire dva sistema izbora – onog postojećeg pre početka rada Pravosudne akademije (PA) i novog, koji podrazumeva PA, navodi se u finalnom izveštaju eksperata EU.

Veoma mali broj svršenih polaznika PA postaju sudije i tužioci i zato je dovedena u pitanje svrha postojanja i uloga PA, navodi se u Izveštaju eksperata. U preporukama za prevazilaženje situacije se navodi da sistem izbora sudija i tužilaca mora počivati na principu zasluga. Predloženo je da izbor bude zasnovan na jedinstvenom pristupu preko Pravosudne akademije, pod rukovodstvom i nadzorom VSS-a i DVT-a. Takođe se u Izveštaju uzimaju u obzir interesi sudijskih i tužilačkih pomoćnika, te se predlaže definitivni prelazak na novi sistem izbora uz prelazni period u kome bi na svakom konkursu bili zastupljeni i svršeni polaznici PA i sudijski i tužilački pomoćnici u precizno određenom procentu (sistem kvota). U preporukama se zaključuje da je novi sistem izbora neizbežan jer je usaglašen sa standardima EU i odražava njene najbolje prakse.

Dvoipogodišnji projekat, vredan dva miliona evra, imao je za cilj prenos dobre prakse, iskustava i stručnog znanja između španskih i grčkih pravosudnih organa i VSS-a, DVT-a i Ministarstva pravde, radi usaglašavanja srpskih propisa i prakse sa pravnim tekovinama EU.

Projekat je bio usmeren na jačanje kapaciteta tih organa u postupcima izbora i napredovanja sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, jačanje disciplinske odgovornosti i etike nosilaca pravosudne funkcije, kao i na unapređenje odnosa sa drugim državnim organima, medijima i civilnim društvom.

Izvor: Alumni klub Pravosudne akademije, 23.10.2017.
Naslov: Redakcija