Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Javni funkcioneri ubuduće će biti dužni da pored imovine prijavljuju i prihode. Jedna od novina je i proširenje kruga povezanih lica čiju imovinu i prihode je javni funkcioner dužan da prijavi Agenciji, na roditelje, odnosno usvojitelje i decu, odnosno usvojenike javnog funkcionera, nezavisno od toga da li žive sa njim u istom porodičnom domaćinstvu ili ne


Nacrt zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije nalazi se na javnoj raspravi. Njegov tekst je rezultat kompromisa članova radne grupe, koju su činili predstavnici izvršne vlast, same Agencije, ali i organizacija civilnog društva i stručnjaka. Prve ocene su da nije loš, ali da može biti bolji.

Da li će pojedini političari i dalje moći da izbegavaju da prijavljuju svoju imovinu ili kazne koje im izriče Agencija za borbu protiv korupcije, zavisiće od novog zakona. Njegov Nacrt, koji je ponuđen na javnu raspravu, predviđa širok niz izmena, koje bi trebalo da ojačaju rad Agencije.

"Proširenje kruga povezanih lica, sa sadašnjih krugova proširuje se na svu decu, ne samo maloletnu. Zatim, banke će morati Agenciji da dostavljaju sve podatke o računima funkcionera i povezanih lica, u postupku provere izveštaja Agencija će moći neposredno od samog povezanog lica da zahteva da dostavi informacije o svojoj imovini i prihodima i na kraju imaće nesmetan i neposredan uvid u evidencije i podatke drugih organa javne vlasti, pravnih lica i preduzetnika", objašnjava Vladan Jokismović iz Agencije za borbu protiv korupcije.

Jedna od najkrupnijih izmena tiče se onemogućavanja gomilanja funkcija, što je česta praksa u Srbiji. Joksimović kaže da je princip jasan.

"Jedan čovek jedna funkcija - osim ako zakonom nije drugačije propisano".

Od ključnih izmena koje nisu ušle u Nacrt zakona, pored statusa zaposlenih ili prelaznih rokova za primenu zakona, u Agenciji izdvajaju neprodužavanje roka za zastarevanje prekršaja sa jedne na pet godina, koje su predlagali.

Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija smatra da Nacrt zakona predviđa bolja rešenja od postojećeg, ali da je mogao da sadrži preciznija pravila za ponašanje funkcionera u predizbornim kampanjama, ali i druga rešenja.

"Često se postavlja pitanje uticaja savetnika na donošenje odluka, oni trenutno nisu pokriveni funkcionerskim ni službeničkim pravilima, a nema sumnje da mogu odigrati važnu ulogu u procesu odlučivanja", navodi Nenadić.

Važeći Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US) donet je 2008. godine, a primenjuje se od 1. januara 2010, uz izmene koje su izvršene te godine. Nacrt zakona objavljen je pre dve nedelje i na javnoj raspravi će biti do 15 novembra 2016. godine.

Izvor: Vebsajt N1, Nikola Radišić, 22.10.2016.
Naslov: Redakcija