Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Srbija spremna za pregovore o poglavlju 5 - Javne nabavke


Srbija je tehnički spremna da u pregovorima o pristupanju EU otvori Poglavlje 5, o javnim nabavkama, izjavila je šef sektora za evropske integracije u delegaciji Evropske unije u Srbiji, Radica Nusdorfer, dodajući da se izveštaj o napretku u toj oblasti očekuje u novembru 2016. godine.

"To će biti teško poglavlje, očekuje nas mnogo posla", navela je Nusdorferova na konferenciji u Beogradu o jačanju odgovornosti i kontrole u javnim nabavka koju je organizovala Uprava za javne nabavke i Program za razvoj UN.

Ona je dodala da treba poboljšati konkurentnost, transparentnost i sprovođenje zakona na svim nivoima kako bi bila uspešnija borba protiv korupcije.

Šef Kancelarije Svetske banke, Toni Verhejen, smatra da su profesionalizam i etika veoma važni u sprovođenu postupaka javnih nabavki.

"Svako ulaganje u unapređenje javnih nabavki pokazalo se višestruko korisnim i do sada je 3.000 ljudi obučeno i dobilo sertifikat o stručnosti za vođenje nabavki", rekao je Verhejen.

Direktor Uprave za javne nabavke, Predrag Jovanović, rekao je da je sistem javnih nabavki u Srbiji značajno unapređen i da se sada samo tri odsto nabavki obavlja pregovorima, za razliku od pre nekoliko godina kada je 50 odsto ugovora sklapano dogovorom.

"Smanjeno je i prosečno vreme trajanja postupka, 2015. godine je bilo potrebno 77 dana a 2016. godine 61 dan za realizaciju postupka, a opao je i broj poništenih ugovora. U poslednje dve godine uspešno okončane nabavke su sa 86 porasle na 90 odsto", kazao je Jovanović.

Jovanović je dodao da je sada potrebno više pratiti realizaciju ugovora o nabavkama i kontrolisati da li se za dati novac daje najbolja roba ili usluga.

"Cilj je da se dostigne dobra praksa EU i da se za novac građana dobije najbolja vrednost", naveo je Jovanović i dodao da se godišnje iz budžeta države i lokalnih samouprava izdvaja tri milijarde evra za javne nabavke.

Predsednica Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Hana Hukić, rekla je da je prošle godine bilo 1.910 pritužbi, a ove do sada 1.200 i da je u proseku oko 60 odsto bilo opravdano.

"Nepravilnosti su uglavnom iste, a to su neprecizni uslovi konkursa, diskriminatorski kriterijumi i neznanje", kaže Hukić.

Član Saveta Državne revizorske institucije (DRI), Gordana Tišma, smatra da se u Srbiji ne pridaje dovoljno značaja internoj reviziji kao kontrolnom mehanizmu i u javnim nabavkama.

Izvor: Vebsajt RTS, Mirjana Brajković, 20.10.2016.
Naslov: Redakcija