Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA: Detaljnije se reguliše način osposobljavanja kandidata za vozače i posebno se posvećuje pažnja mladim vozačima. Regulisaće se detaljno i usluge tehničkih pregleda, a ceo postupak će ubuduće morati da bude sniman i povezan sa informacionim sistemom MUP-a


Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izradilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima koji bi, posle zakonske procedure, trebalo da bude usvojen 1. januara 2017. godine.

Nacrt zakona predviđa značajne izmene i dopune važećeg Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014, 96/2015 - dr. zakon i 9/2016 - odluka US), koji je donet 2009. godine, a jedna od onih koje su najviše uzburkale javnost jeste ta da će se vozilo oduzimati vozaču koji bude uhvaćen s više od dva promila alkohola u krvi.

Osnovnim predloženim odredbama predviđeno je da se Nacrtom zakona uređuju sistem bezbednosti na putevima, ponašanje učesnika u saobraćaju, nadležnosti i odgovornosti, ograničenja i saobraćajna signalizacija, znaci i naredbe kojih se moraju pridržavati učesnici u saobraćaju. Detaljnije se reguliše način osposobljavanja kandidata za vozače i posebno se posvećuje pažnja mladim vozačima. Regulisaće se detaljno i usluge tehničkih pregleda, a ceo postupak će ubuduće morati da bude sniman i povezan sa informacionim sistemom MUP-a. To praktično znači da je odzvonilo tehničkim pregledima "na crno". Vlada Republike Srbije će propisati najnižu cenu tehničkih pregleda, kao i obuke za vozače, tako da "besplatnim tehničkim pregledima" više neće moći da postoji nelojalna konkurencija.

Nacrtom zakona predviđeno je da se mora osnovati telo za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima i proširuju se ovlašćenja i nadležnosti Agencije za bezbednost saobraćaja.

Odredbama Nacrta zakona predviđaju se novi izvori finansiranja bezbednosti saobraćaja, kao što su novčane kazne za privredne prestupe, takse za uviđaje saobraćajnih nezgoda i deo premija polisa osiguranja od auto-odgovornosti. Biće definisana njihova raspodela između budžeta Republike Srbije, budžeta jedinica lokalne samouprave, Ministarstva unutrašnjih poslova i Fonda za bezbednost saobraćaja i precizirana namena sredstava za finansiranje bezbednosti saobraćaja.

Odredbama Nacrta zakona definiše se da putevi moraju biti projektovani, izgrađeni, zaštićeni i održavani tako da se saobraćaj na njima može odvijati bezbedno.

Predviđa se uspostavljanje sistema licenciranja revizora i proveravača i preciziraju se uslovi koji se moraju ispunjavati za sticanje licence.

Nacrtom zakona predviđena je izmena odredbe kojom se definišu starosni uslovi za dobijanje vozačke dozvole i predlaže pooštravanje ograničenja u pogledu uslova za upravljanje s probnom vozačkom dozvolom, odnosno: produžava se rok njenog važenja, proširena je lista vozačkih kategorija za koje se ona izdaje, preciziraju se ograničenja u vezi sa snagom motora, produžava se vremenski period zabrane upravljanja vozilom s probnom vozačkom dozvolom, preciziraju se ograničenja brzine kretanja za ove vozače, predviđa se da vozač koji ima probnu vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B, dok ne navrši 18 godina života ne sme da upravlja vozilom bez nadzora osobe koja vozačku dozvolu kategorije B ima u trajanju od najmanje pet godina.

Odredbama Nacrta zakona kojima se regulišu psihofizički uslovi za upravljanje vozilom predloženo je pooštravanje dozvoljene granice alkoholisanosti i predviđeni su stepeni alkoholisanosti vozača, instruktora vožnje i kandidata prema utvrđenom sadržaju alkohola u krvi.

Kada je reč o vozačkim dozvolama za kategorije motornih vozila, precizirana je obaveza upisivanja u vozačku dozvolu svih kategorija vozila kojima vozač ima pravo da upravlja. Dopunom odredbe predviđeno je da se kazneni poeni koji su izrečeni vozaču s probnom vozačkom dozvolom prenose u evidenciju kaznenih poena vozača posle isteka roka važenja probne vozačke dozvole. Ukoliko je istekao rok od 24 meseca od dana pravosnažnosti odluke o prekršaju - kazneni poeni se brišu.

Nacrtom zakona predviđeno je da kandidate za vozače može da osposobljava samo privredno društvo ili srednja stručna škola koja se bavi obrazovanjem učenika za zanimanje vozač motornih vozila, ako ispunjava propisane uslove, kao i kada dobije dozvolu.

Upotreba mobilnih telefona u toku vožnje je zabranjena, a predviđena kazna je 10.000 dinara. Zanimljivo je da je vozačima s probnom dozvolom zabranjena upotreba ne samo mobilnih telefona nego i "hends-fri" uređaja. Duplirana je i kazna za nekorišćenje sigurnosnih pojaseva, pa će tako, umesto 5.000, kazna biti 10.000, i to za svaku osobu u vozilu koje ne koristi ovaj sigurnosni sistem. Zabranjena je i upotreba takozvanih antiradarskih uređaja, a zaprećena kazna je od 20.000 do 40.000 dinara.

Nacrtom zakona predloženo je i da se nasilničkom vožnjom smatra kretanje vozila na putu u naselju brzinom koja je za više od 90 km/č veća od dozvoljene, odnosno van naselja brzinom koja je za više od 100 km/č veća od dozvoljene, kao i upravljanje vozilom u stanju potpune alkoholisanosti (više od 2 mg/ml). Predviđena kazna je zatvor od 30 do 60 dana i 15 kaznenih poena.

Predviđene su i izmene i dopune odredaba koje se odnose na tehničko regulisanje saobraćaja. Nacrtom zakona preciznije se definiše pešačka zona kao deo puta, ulice ili naselja koji je prvenstveno namenjen saobraćaju pešaka i dozvoljava se postavljanje fizičkih prepreka "ležećih policajaca" za usporavanje saobraćaja i na ulicama u naselju, a ne samo na opštinskim putevima, kao što je regulisano postojećim zakonom.

Pored postojećih novčanih i zatvorskih kazni zadržavaju se i kazneni poeni koji su prvi put kod nas primenjeni od 1. januara 2010. godine. Kada vozač načini saobraćajni prekršaj upisuju mu se kazneni poeni. Broj kaznenih poena, koje počinilac saobraćajnog prekršaja može da dobije, zavisi od težine prekršaja.

Zanimljiva je odredba po kojoj uz državni put kroz naselje mora postojati trotoar, odnosno pešačka staza. U slučaju nepostojanja trotoara, odnosno pešačke staze uz državni put kroz naselje, upravljač državnog puta dužan je da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona obezbedi projekte, usvoji plan izgradnje i izgradi trotoare, odnosno pešačke staze uz puteve. Upravljač državnog puta dužan je da izgradi trotoare, odnosno pešačke staze u roku od osamnaest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, ukoliko u izveštaju ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja priloži dokaze o postojanju opravdanih razloga koji onemogućavaju ispunjavanje obaveza. Jedinice lokalne samouprave će u roku od osamnaest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona pribaviti studiju izvodljivosti mreže biciklističkih traka, odnosno biciklističkih staza u lokalnoj zajednici, a posebno na delovima državnog puta kroz naselje.

Nacrt zakona predviđa da se kazne za nevoženje deteta u sedištu povećaju i da budu i do 120.000 dinara.

Sada je kazna za ovaj prekršaj od 15.000 do 30.000 dinara, ili 30 dana zatvora. Prema Nacrtu zakona na prednjem sedištu neće smeti da se vozi dete mlađe od 12 godina, niti osoba koja ne može da upravlja svojim postupcima.

Novi zakon je, za razliku od prethodnog, detaljnije razradio ovaj član zakona, pa navodi da se svako dete niže od 135 centimetara prevozi vezano u odgovarajućem homologovanom bezbednosnom dečjem sedištu koje je pričvršćeno za vozilo u skladu sa deklaracijom proizvođača vozila, odnosno proizvođača dečjih sedišta, osim u vozilima za javni prevoz putnika.

Prema Nacrtu zakona, dete starije od četiri godine može da bude vezano sigurnosnim pojasem uz upotrebu homologovanog bezbednosnog podmetača ukoliko mu visina omogućava bezbedno vezivanje i ukoliko na mestu gde dete sedi postoji ugrađen naslon za glavu.

Kada je reč o saobraćajnoj signalizaciji, predviđena je dopuna kojom se uređuje postavljanje kamera za snimanje saobraćaja na nosače signalizacije, i biće ih mnogo više nego do sada. Uz to, predviđene su i mobilne ekipe koje će snimati saobraćaj.

Na javnom putu i uz njegov zaštitni pojas nije dozvoljeno podizati spomen-obeležja i drugih objekta koji nisu u funkciji odvijanja saobraćaja. Biće zabranjena prodaja, odnosno preduzimanje drugih radnji kojima se ugrožava bezbednost saobraćaja.

Odredbama Nacrta zakona preciznije se određuju prvenstvo prolaza vozila, preticanje i obilaženje. Dozvoljava se "preticanje i obilaženje bicikla, radne mašine, traktora, motokultivatora i zaprežnog vozila na mestu gde je to zabranjeno saobraćajnom signalizacijom ili na način da se prelazi vozilom preko neisprekidane uzdužne linije pod uslovom da se pretiče na bezbedan način i bez ometanja ostalih učesnika u saobraćaju".

Tabela kaznenih poena za pojedine saobraćajne prekršaje:

1 bod - nepropisno parkiranje, nekorišćenje migavca, nepoštovanje prvenstva prolaza, nevezivanje pojasa.

2 boda - nepropuštanje pešaka na pešačkom prelazu, kretanje u nedozvoljenom smeru u jednosmernoj ulici, vožnja sa probnom dozvolom između 23 i 6 časova, vožnja pijane ili drogirane osobe na biciklu ili motoru.

3 boda - vožnja u stanju umerene alkoholisanosti, posedovanje i korišćenje antiradar uređaja, nepropuštanje vozila koje zadržava pravac (kod skretanja ulevo), nezaustavljanje pored vozila za prevoz dece koja ulaze i izlaze.

4 boda - neprilagođena brzina, nebezbedno preticanje, vožnja u naselju brzinom koja je 21-50 kilometara na čas veća od dozvoljene, nepropuštanje dece, slepih i invalida na zebri.

5 bodova - neispravni pneumatici i uređaji za upravljanje, vožnja bez prisustva iskusnijeg vozača (probna dozvola).

6 bodova - prolazak kroz crveno ili žuto svetlo, preticanje i obilaženje sa desne strane, vožnja deteta mlađeg od 12 godina ili pijane - drogirane osobe na prednjem sedištu.

7 bodova - vožnja brzinom koja je 50-70 kilometara na čas veća od dozvoljene, vožnja trakom u kojoj je svetlosnim znakom zabranjeno kretanje.

8 bodova - vožnja pod dejstvom narkotika, nepoštovanje znakova policijskog vozila koje se kreće ispred, nezaustavljanje ako se vozilo kreće ispred policijskog vozila koje daje znake upozorenja.

10 bodova - vožnja u stanju teške alkoholisanosti, uzimanje alkohola ili psihoaktivnih supstanci za vreme uviđaja.

12 bodova - vožnja u stanju veoma teške alkoholisanosti.

14 bodova - vožnja bez dozvole (osim ako je dozvoli istekao rok važenja), vožnja sa više od dva promila alkohola, odbijanje alko-testa i testa na drogu, vožnja noću bez svetala, vožnja za vreme isključenja iz saobraćaja zbog alkohola i droge.

15 bodova - nasilnička vožnja, vožnja u stanju potpune alkoholisanosti, vožnja u stanju opijenosti drogom.

17 bodova - saobraćajna nesreća prilikom nasilničke vožnje.

U slučaju udesa dodaje se 1, 2 ili 3 poena.

Kada "sakupi" 18 poena vozač gubi vozačku dozvolu i mora da prođe određenu proceduru da bi je ponovo dobio. Kazneni poeni se brišu posle isteka dve godine od dana pravosnažnosti presude kojom su izrečeni.

Vozač kojem je tri puta poništena vozačka dozvola više nema pravo da dobije novu i trajno gubi mogućnost da upravlja vozilom.

Stepeni alkoholisanosti i predviđene kazne:

* Blaga alkoholisanost: podrazumeva 0,3 promila alkohola u krvi

* Umerena alkoholisanost: 0,31-0,50 promila, kazna od 10.000 dinara, vozač se isključuje iz saobraćaja. Zabrana upravljanja vozilom do tri meseca

* Srednja alkoholisanost: 0,51-1,19 promila. Protiv vozača se u tom slučaju pokreće prekršajni postupak. Novčana kazna je od 10.000 do 20.000 din ili zatvor do 45 dana. Dobija se 6 kaznenih poena i vozač se isključuje iz saobraćaja. Zabrana upravljanja vozilom od najmanje tri meseca

* Teška alkoholisanost: 1,2-1,6 promila, prekršajni postupak, kazna od 15.000 do 30. 000 dinara ili zatvor do 60 dana, 10 kaznenih poena, zadržavanje u policijskoj stanici najmanje 12 časova. Zabrana upravljanja vozilom do šest meseci.

* Veoma teška alkoholisanost: 1,61-2,0 novčana kazna od 15. 000 do 30. 000 dinara ili zatvor do 60 dana, 12 kaznenih poena obavezno zadržavanje vozača u policijskoj stanici najmanje 12 časova. Zabrana upravljanja vozilom od najmanje šest meseci.

* Potpuna alkoholisanost: više od 2 promila, podrazumeva se obavezno izricanje zatvorske kazne od 15 dana, 14 kaznenih poena i obavezno zadržavanje vozača u policijskoj stanici 12 časova. Oduzimanje vozačke dozvole na 12 meseci i oduzimanje vozila.

Probna vozačka dozvola

Probna vozačka dozvola izdaje se osobi koja prvi put položi vozački ispit za upravljanje motornim vozilima kategorija A1, A2, A, V1 i V sa rokom važenja:

1) dve godine - osobama koje su položile vozački ispit sa navršenih 19 godina.

2) do navršene 21. godine života - osobama koje su položile vozački ispit pre navršene 19. godine.

Izuzeti od stava 1. ovog člana su učenici srednjih škola koji se obrazuju za zanimanje vozač motornih vozila i koji su položili vozački ispit za upravljanje vozilima C i CE kategorije.

Probna vozačka dozvola za upravljanje vozilom kategorije B2 izdaje se s rokom važenja od jedne godine.

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu ne sme da: upravlja vozilom brzinom većom od 110 kilometara na čas na auto-putu, 90 kilometara na čas na moto-putu, a na ostalim putevima brzinom većom od 90 odsto od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće.

Vozač s probnom vozačkom dozvolom ne sme da upravlja motornim vozilom ukoliko ima u organizmu alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci, ni da upravlja motornim vozilom u periodu od 23 do šest časova ujutru.

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu kategorije B, dok ne navrši 18 godina života, ne sme da upravlja vozilom bez nadzora osobe koja ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B u trajanju od najmanje pet godina.

Motorno vozilo kojim upravlja vozač s probnom dozvolom mora biti označeno posebnom oznakama "P".

Izvor: Vebsajt Novosti, Zagorka Uskoković - Petar Živković, 20.10. 2016.
Naslov: Redakcija