Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKLJUČENA ČETVRTA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE RS U 2014. GODINI: Usvojene izmene i dopune Zakona o Agenciji za privatizaciju, Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, Zakona o investicionim fondovima...


U Danu za glasanje, 23. oktobra, Narodna skupština usvojila je, većinom glasova narodnih poslanika Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privatizaciju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima, Predlog zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za prenos električne energije 400 kV naponskog nivoa "Transbalkanski koridor - prva faza".

Većinom glasova narodnih poslanika, Narodna skupština je imenovala Branka Marinkovića,diplomiranog pravnikaiz Beograda, za zamenikageneralnog sekretara Narodne skupštine.

Narodna skupština je, većinom glasova, usvojila i Predlog zaključka Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravui Odbora za prava deteta od 20. oktobra 2014. godine povodom razmatranja Izveštajao radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2013. godinu, koji je podneo Zaštitnik građana.

Narodna skupština je u Danu za glasanje odlučivala o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom zasedanja, i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković zaključilaje Četvrtu sednicu Drugog redovnog zasedanjaNarodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije,