Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

URUČENI SERTIFIKATI PRVIM DIGITALNIM KONSULTANTIMA U SRBIJI: Do 2. oktobra otvoren je poziv Centra za digitalnu transformaciju PKS kompanijama koje žele da im sertifikovani digitalni konsultanti pomognu


Diplome su dobila 22 sertifikovana digitalna konsultanta, koji će pomagati malim i srednjim preduzećima u digitalnoj transformaciji poslovanja, kroz unapređenje komunikacije sa potencijalnim i sadašnjim kupcima, planiranje finansiranja, podizanje profitabilnosti i kvaliteta marketinških aktivnosti.

Uspostavljanjem baze sertifikovanih digitalnih konsultanata, završena je prva faza projekta koji PKS realizuje u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) i Austrijskom privrednom komorom (WKO).

Savetnik predsednika PKS, Mihailo Vesović, ukazao je da konsultanti sada započinju svoju pravu misiju i da će u naredna dva meseca, sa najmanje dve kompanije, održati radionice i izraditi digitalnu mapu puta, kako bi digitalna transformacija dobila strateški pristup. "Ovaj projekat biće nastavljen i sledeće godine, a težnja je da se proširi na mnogo veći broj malih i srednjih preduzeća i pređe na višu fazu, a to je podrška kompanijama u implementaciji tehnologija".

"Digitalizacija je proces i posebno kada je reč o MSP, to je putovanje, a na odredište i zato su potrebni vodiči, odnosno konsultanti, kako bi MSP našle pravi put za implementaciju E vlade, E biznisa, E potpisa, E bankarstva", poručio je Kristian Rup, "predsedavajući sertifikacione komisije Austrijske privredne komore".

Projekt menadžer GIZ-a, Tomislav Knežević, ukazao je na značaj konkurentnog MSP sektora na međunarodnom tržištu za ekonomiju zemlje, ocenjujući da je digitalizacija jedan od globalnih izazova na koji sektor malih i srednjih preduzeća mora adekvatno da odgovori.

Predstavnik konsultanata, Tijana Sekulić iz Beograda, smatra da je firmama neophodna strategija transformacije jer kada je reč o digitalnoj transformaciji, ima dosta nepoznanica, pa i strahova, jer pomišljamo na velike tehnologije, kao što su robotika, inteligentni sistemi.

Do 2. oktobra otvoren je poziv Centra za digitalnu transformaciju PKS kompanijama koje žele da im sertifikovani digitalni konsultanti pomognu. Kompanije se mogu prijaviti preko sajta www.cdt.pks.rs. Četrdeset kompanija, odabranih na aktuelnom konkursu dobiće besplatnu podršku konsultanata za izradu digitalne mape puta - dokumenta koji definiše ključne oblasti i korake za digitalnu transformaciju u konkretnoj kompaniji, čija je svrha da se uz maksimum efikasnosti i minimum troškova uvođenjem digitalizacije unapredi poslovanje.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 21.09.2018.
Naslov: Redakcija