Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

62. SEDNICA KOMITETA ZA HARMONIZOVANI SISTEM SCO: Na sednici se raspravlja o pitanjima koja se odnose na primenu Konvencije o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka roba SCO - verzija HS 2017, koja je ugrađena u Uredbu o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2018. godinu


U Svetskoj carinskoj organizaciji (SCO) u Briselu (Kraljevina Belgija) se od 13. do 28. septembra 2018. godine održava 62. sednica Komiteta za Harmonizovani sistem SCO (62nd Session of the Harmonized System Committee) u čijem radu učestvuju i delegati Republike Srbije.

Na sednici se raspravlja o pitanjima koja se odnose na primenu Konvencije o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka roba SCO - verzija HS 2017, koja je ugrađena u Uredbu o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2018. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 109/2017, 10/2018 i 56/2018).

Rad na sednici baziran je na verziji HS 2017, koja je u primeni od 1. januara 2017. godine u velikom broju potpisnica HS konvencije . U ovom momentu HS 2017 primenjuje 118 od 157 potpisnica, a do kraja godine 127 od 157 potpisnica.

Na sednici HS komiteta delegati će se baviti svrstavanjem konkretnih proizvoda u tarifne brojeve i podbrojeve važeće nomenklature na zahtev pojedinih zemalja članica ili na zahtev Sekretarijata SCO (u slučajevima da je uočeno da postoji neujednačena praksa).

Aktuelne su sledeće teme:

- svrstavanje određenih supstanci za davanje arome; svrstavanje smrznutih ovčjih masnih odsečaka bez kostiju;

- svrstavanje remena motora;

- svrstavanje određenih vrsta prozora za motorna vozila, izmene HS komentara uz tar. brojeve 2106 i 3004 u vezi sa dodacima ishrani;

- svrstavanje glavnih ploča za komadne table motornih vozila;

- svrstavanje određenih tipova metalnih kabineta u rastavljenom stanju, svrstavanje tri LED proizvoda;

- svrstavanje alkoholnih rastvora;

- svrstavanje određenih tipova monitora, svrstavanje dva tipa komunikacionih antena i mnogih drugih.

Ujedno je postavljeno i četrnaest pitanja koja se tiču svrstavanja novih proizvoda, među kojima je i pitanje Uprave carine Srbije u vezi sa svrstavanjem laminiranog proizvoda napravljenog od kombinacije tekstila i plastike.

Takođe će biti ponovo raspravljano o:

- svrstavanju blanširanog kikirikija;

- svrstavanju proizvoda od nesagorivog duvana;

- svrstavanju proizvoda Printing Pen;

- svrstavanju sterilizatora koji radi na bazi formaldehida;

- svrstavanju tri vrste proizvoda iz Glave 27, svrstavanju jedinica za smeštaj ležaja i njihovih delova;

- svrstavanju setova za motorna vozila za pomoć na putu i svrstavanju kvadrikoptera.

Za njih su na 61. sednici HS komiteta donete odluke, ali su u skladu sa HS konvencijom neke zemlje članice uložile rezervacije.

Posebno interesovanje među zemljama članicama vlada za zauzimanje stava o svrstavanju proizvoda od nesagorivog duvana, za koje u Republici Srbiji postoji OOS kojim se ova roba svrstava u 2403 99, kao i buduće izmene nomenklature u HS2022 u vezi sa njima i svim drugim duvanskim proizvodima nove generacije.

Izuzetno su aktuelne sve teme koje se tiču promena nomenklature koje će biti predmet izmena HS konvencije u verziji HS2022 (zbog statističkih promena u trgovinskim tokovima, novih proizvoda ili zbog potrebe da se zbog lakše i jedinstvene primene izvrše izmene ili dopune napomena uz Odeljke, Glave ili tarifne podbrojeve ili izmene HS Komentara), a koje su u završnoj fazi izrade. Da bi nova verzija stupila na snagu 1. januara 2022. godine potrebno je da bude usvojena na Savetu SCO u junu/julu 2019. godine.

Sednici je prethodila Radna grupa (Harmonized System Committee Presessional Working Party), koja je potvrdila konačni tekst odluka sa 61 sednice HS komiteta, koje su važne za unapređenje rada carine i poslovne zajednice, koje će biti uključene u Kompendijum klasifikacionih mišljenja SCO. Zvanični tekst svih odluka donetih na 61. HS komitetu objavljen je na sajtu SCO u januaru 2018. godine i "Službenom glasniku RS", broj 56⁄2018 od 18. jula 2018. godine.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 23.09.2018.