Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USVOJEN PREDLOG ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI I PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU VANZAVODSKIH SANKCIJA I MERA


Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici Predlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, koji za cilj ima da građanima slabijeg imovinskog stanja obezbedi jednak pristup pravdi.

Ovaj zakon omogućiće dostupnost besplatne pravne podrške svima, što je, prema dosadašnjim procenama, oko 80 odsto od ukupne potrebe za besplatnom pravnom pomoći.

Predlogom ovog zakona u pravni okvir Republike Srbije po prvi put se uvodi sistemska besplatna pravna pomoć u Srbiji, koja će omogućiti i kontrolu kvaliteta pružanja pravne pomoći.

Usvojeni predlog zakona podrazumeva da pružaoci besplatne pravne pomoći ostvaruju naknadu za pružene usluge iz budžeta Republike Srije, ali i kroz različite donacije i projektna finansiranja.

Takođe je predviđeno da besplatnu pravnu pomoć pružaju advokati i službe pravne pomoći u jedinicama lokalne samouprave.

Udruženja mogu neposredno pružati besplatnu pravnu pomoć u postupcima ostvarivanja prava na azil i zaštite od diskriminacije.

Besplatnu pravnu pomoć u ime udruženja pružaju advokati, kada je procesnim zakonima predviđeno da zastupnik mora biti advokat.

Besplatnu pravnu pomoć u udruženju može da pruža i diplomirani pravnik, ako se zakonima koji uređuju odgovarajući postupak ne zahteva da zastupnik mora biti advokat.

Udruženja građana po prvi put su prepoznata sistemskim zakonom kao pružaoci besplatne pravne pomoći.

Imajući u vidu projektno finansiranje iz javnih prihoda propisano zakonom, udruženja će i na ovaj način moći da finansiraju pružanje besplatne pravne pomoći.

Pored navedenog, ovaj zakon predstavlja i ispunjavanje jedne od osnovnih obaveza Srbije u procesu pristupanja EU.

Vlada je usvojila i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014).

Predložene izmene doprineće da alternativni vidovi kažnjavanja počinilaca krivičnih dela daju bolje efekte, da se poboljša efikasnost u radu povereničke službe i kao krajnji rezultat obezbedi kvalitetnije obavljanje profesionalnog rada.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 21.09.2018.
Naslov: Redakcije