Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA: Nacrt predviđa ukidanje vodne inspekcije


Vlada Autonomne pokrajine Vojvodine ocenila je da se Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama ukida nadležnosti Pokrajine.

U saopštenju se navodi da se Nacrtom zakona predviđa ukidanje vodne inspekcije, čime se van snage stavlja odredba Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine ("Sl. glasnik RS", br. 99/2009 i 67/2012 - odluka US), koja kaže da Vojvodina, preko svojih službi obavlja inspekcijski nadzor u vodoprivredi na svojoj teritoriji.

Nacrtom zakona predviđa se i ukidanje nadležnosti Pokrajine u određivanju hidromeliracionih područja, kao i u došenju planova upravljanja vodnim područjima na svojoj teritoriji, a izbrisani su i nazivi javnih vodoprivrednih preduzeća koja su pripremala te planove, navodi se u saopštenju.

Nacrtom zakona se predlaže i ukidanje nadležnosti pokrajinskog organa Uprave za zdravstvo i za određivanje zona sanitarne zaštite izvorišta za snabdevanje vodom za piće i za sanitarno-higijenske potrebe, dodaje se u saopštenju.

ZAKON O UTVRĐIVANJU NADLEŽNOSTI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2009 i 67/2012 - odluka US)

3. Vodoprivreda

Član 16*

AP Vojvodina, preko svojih organa, u oblasti vodoprivrede, u skladu sa zakonom:

1)* (prestala da važi Odlukom US)

2) donosi, sprovodi i nadzire redovne i vanredne mere odbrane od spoljnih i unutrašnjih voda u skladu sa usvojenim planovima AP Vojvodine i Republike Srbije;

3) upravlja vodnim resursima i veštačkim i prirodnim vodotocima na teritoriji AP Vojvodine;

4) donosi vodoprivrednu osnovu za teritoriju AP Vojvodine, u skladu sa vodoprivrednom osnovom Republike Srbije;

5) osniva javno preduzeće za gazdovanje vodama na teritoriji AP Vojvodine;

6) vrši inspekcijski nadzor u oblasti vodoprivrede na teritoriji AP Vojvodine.

Poslovi iz stava 1. tačka 6) ovog člana vrše se kao povereni. 

Izvor: Vebsajt RTV, 23.09.2015.