Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O ZADRUGAMA: Dovoljan broj osnivača smanjuje se sa deset na pet, a minimalni osnovni kapital za zadruge koje posluju ulozima je 100 dinara. Predviđeno je da se zadrugama koje su stekle svoju imovinu omogući da je upišu kao zadružnu svojinu, a zadruga manja od 20 članova ne mora imati upravni i nadzorni odbor, ali mora imati Skupštinu i direktora


U Beogradu je 22. septembra 2015. godine održana završna Javna rasprava o Nacrtu zakona o zadrugama. Očekivanja učesnika javne rasprave su da ima više zadruga i da manja poljoprivredna gazdinstva do tri hektara mogu ubuduće bolje da se organizuju, udruže i postanu konkurentnija na tržištu.

Pomoćnica ministra privrede, Katarina Obradović Jovanović, navela je da ovaj Zakon treba da reši dva glavna problema,da da novi pravni okvir za poslovanje zadruga i da reši pitanje zadružne imovine odnosno društvene imovine koja još uvek nije uknjižena kao zadružna.

Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Zoran Rajić, smatra da će Zakon učiniti pomak u nekoliko sfera. U sferi osnivanja zemljoradničkih zadruga, upravljanju zadrugama i definisanju pitanja imovine. Prvi put radna grupa postigla je konsenzus o zadružnoj imovini čime su stvoreni uslovi da preostale zadruge ne potonu, smatra Rajić.

Nikola Mihajlović iz Zadružnog saveza Srbije kaže da je navažnije da novi zakon bude primenjiv u praksi za razliku od Zakona o zadrugama("Sl. list SRJ", br. 41/96 i 12/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 34/2006) donetog još 1996 godine.

"Nakon donošenja zakona o zadrugama predstoji nam veliki posao da se uskladimo sa njim i da država krene sa specifičnim merama što se tiče agrarne politike i podsticaja koji su jako značajni", naveo je Mihajilović.

Nacrt zakona smanjuje dovoljan broj osnivača sa dest na pet, a minimalni osnovni kapital za zadruge koje posluju ulozima je svega 100 dinara.

Zadruga uživa zaštitu republike, pokrajine ili opštine u obavljanju delatnosti u smislu subvencija koje se utvrđuju posebnim propisima, zakon donosi rešenje kako da se društvena imovina prevede u zadružnu, a zadruga manja od 20 članova ne mora imati upravni i nadzorni odbor, ali mora imati Skupštinu i direktora. Nacrtom se regulišu svi oblici zadruga: zemljoradničke, zanatske, stambene, studentske, omladinske, zdravstvene i socijalne.

Nacrtom zakona je način osnivanja zadruga pojednostavljen, a zadrugarima je omogućeno da imaju po jedan ulog (jedan ulog - jedan glas). Zadruge su oslobođene osnivanja obaveznog rezervnog fonda i propisuju se poslovi zadružnog saveza.

Nacrt zakona o zadrugama možete pogledati ovde.

Izvor: Vebsajt RTV, Redakcija, 22.09.2015.