Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA: Upis nekretnina kod notara na području Novog Sada bez pritužbi


Otkako je od 1. jula uvedeno da građani kod notara mogu odmah da uknjiže nepokretnost, Javnobeležnička komora na području Novog Sada do sada nije primila nijednu pritužbu građana u vezi sa primenom Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova ("Sl. glasnik RS", br. 41/2018).

Kako navode dinamika rada je uobičajena, a smatraju da nije primećeno veće opterećenje u vezi sa zahtevima koji se odnose na primenu ovog Zakona.

"U vezi sa primenom novog Zakona važno je istaći da javni beležnici imaju zakonsku obavezu da sačine javnobeležničku ispravu ili da izvrše solemnizaciju isprave, koja se odnosi na promet nepokretnosti i da takvu ispravu dostave Republičkom geodetskom zavodu. Javni beležnici ne donose rešenja o upisu u katastar nepokretnosti, već upis obavlja Republički geodetski zavod", navode u komori.

Kako dodaju, smatraju da je još uvek rano da se ocenjuje dosadašnja primena Zakona.

Kod javnih beležnika najviše se realizuju kupoprodajni ugovori, založne izjave, kao i ostavinski postupci.

Izvor: Vebsajt 021, Suzana Stojićević, 23.08.2018.
Naslov: Redakcija