Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI: Nastavnici bez fakultetske diplome neće ostati bez posla, jer će se odredbe Pravilnika primenjivati samo na novozaposleni kadar, kažu u resornom ministarstvu


Učitelji i nastavnici sa završenom višom školom ili nekadašnjim šestim stepenom neće od septembra moći da predaju u školama - upozoravaju zabrinuto iz Unije sindikata prosvetnih radnika. Oni se pozivaju na izmenjen Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi koji bi mogao bez posla da ostavi više od 10.000 nastavnika, jer se procenjuje da ih je toliko bez fakultetske diplome.

Osim učitelja, koji su najbrojniji među prosvetarima s visokom školom, Pravilnik kaže i da muzičko u osnovnoj školi neće moći da predaju nastavnici muzičke kulture, a ni časove likovnog neće više držati nastavnici likovne umetnosti. Isto važi i za nastavnike stranih jezika i srpskog jezika sa elementima kulture, koji neće moći da drže časove u nižim razredima.

Ako nemaju fakultetsku diplomu, nastavnici će ostati i bez časova izbornih predmeta. Učitelji s višom školom neće imati pravo da predaju nijedan izborni predmet u nižim razredima, a ni šah u starijim, iako imaju dodatne kvalifikacije. Nastavnici muzičkog neće držati hor i orkestar, nastavnik domaćinstva ostaće takođe bez norme ako nije završio četvorogodišnje studije.

U Ministarstvu prosvete kažu da nastavnici bez fakultetske diplome ne treba da brinu, jer neće ostati bez posla.

„Ovaj Pravilnik usklađen je sa članom 8 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - autentično tumačenje, 68/2015 i 62/2016 - odluka US), koji propisuje ko može da radi u nastavi. To se odnosi na novozaposlene, a ne i na one koji su već u sistemu. Zato niko ko već radi ne treba da brine“, objašnjavaju u Ministarstvu.

Nastavnici sa šestim stepenom, kada postanu tehnološki višak, tj. ostanu bez dela časova, ne mogu ni da budu preuzeti u nekoj drugoj školi, jer ne ispunjavaju uslove. Iz Ministarstva prosvete stiže obećanje da će ovaj problem biti rešen tako što će ih, prema Zakonu o radu, upućivati na druga radna mesta, mimo Zakona o osnovama sistema obrazovanja.

A u pomenutom zakonu se kaže da nastavnik može da bude neko ko je završio četvorogodišnje studije pre “Bolonje”, master studije ako se školovao prema “Bolonji” i izuzetno visoku školu. E sada tog “izuzetnog” više neće biti.

Ipak, ostaje apsurd da neko kada završi učiteljski fakultet ne može da radi u školi. Nije kvalifikovan dok ne stekne master diplomu. Isto važi i za diplomce filološkog, filozofskog, geografskog, biološkog ili nekog drugog nastavničkog fakulteta.

Jasna Janković, predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika, smatra da se mora pronaći način da ljudi bez potrebnih kvalifikacija odu u penziju, jer im nije ostalo mnogo do punog radnog staža. Jedna od opcija bio bi i dobrovoljni odlazak iz sistema, uz odgovarajuće otpremnine.

Izvor: Novosti, 23.08.2016.
Naslov: Redakcija