Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O NAUCI I ISTRAŽIVANJIMA: Novi model finansiranja nauke od 1. januara 2020. godine


Od 1. januara planirano je da otpočne novi model finansiranja nauke, ali se to mora raditi postepeno i biće potrebno vreme da se institucije prilagode novom režimu poslovanja, da se pripreme podzakonska akta, uradi katalog radnih mesta, izjavio je Vladimir Popović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu.

Popović je objasnio da je, početkom rada Fonda za nauku, novi model već startovao, ali da će tačka na dosadašnji sistem finansiranja biti stavljena konačnim završetkom tekućeg projektnog ciklusa.

Popović kaže da je Zakonom o nauci i istraživanjima ("Sl. glasnik RS", br. 49/2019), koji je stupio na snagu 16. jula 2019. godine, zajedno sa Zakonom o Fondu za nauku Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018), predviđen prelazak sa nekompetitivnog projektnog finansiranja na institucionalno i suštinski kompetitivno projektno finansiranje.

"Istraživači neće, kao do sada, da zavise od toga da li su prošli na nekom projektu ili ne, što je već dugo zahtev naučne zajednice. To nikako ne znači da će istraživači dobijati sredstva, a da za njih neće morati da ostvaruju rezultate", navodi Popović.

On dodaje da je ovim Zakonom omogućeno finansiranje rada visokoškolskih ustanova čiji je osnivač država, što obuhvata sredstva za materijalne troškove istraživanja, uključujući troškove u vezi sa opremom, a kroz različite programe obuhvata i plate istraživača koji nisu u nastavi.

"Sistemski i uniformno je definisano angažovanje studenata doktorskih studija u svim akreditovanim naučno-istraživačkim organizacijama i to kakao onih koje su trenutno u sistemu, tako i onih koje će tek biti uključene", kaže Popović.

Izvor: Vebsajt RTV, 22.07.2019.
Naslov: Redakcija