Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ROBNIM BERZAMA: Kupac, prodavac i robna berza moraće da polože garancije. Na berzi će moći da trguju domaća i strana pravna lica, kao i individualni poljoprivredni proizvođači


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je, 22. jula 2019. godine, Zakon o robnim berzama koji donosi osnove za razvoj robno-berzanskog tržišta, a ključna novina je veća sigurnost trgovanja koja će biti omogućena na više načina.

U Srbiji se prvi put uvodi zakonska regulativa u oblast poslovanja robnih berzi.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja rekao je ranije da će Zakon robnoj berzi dati veća ovlašćenja, ali i obavezu u vidu kontrole i garantovanja transakcije preko berze.

Velika novina je što će ubuduće svi učesnici u transakcijama na robno - berzanskom tržištu, dakle, kupac, prodavac i robna berza morati da polože garancije, za šta do sada nije postojala mogućnost.

Produktna berza polaže garanciju kroz osnivački ulog od 50 miliona dinara, a kupac i prodavac će polagati garancije čiju visinu određuje robna berza. Te garancije će se polagati na namenski račun berze koji će biti izuzet od blokade i aktiviraće se samo u slučajevima kada jedna strana ne ispuni obaveze prema drugoj.

Kao značajne novine, naveo je i uvođenje Komisije za hartije od vrednosti kao regulatora koji će kontrolisati rad, kako berze, tako i transakcija koji članovi berze zaključe u berzanskom poslu.

Time se, kako kaže, direktno utiče na povećanje sigurnosti celokupnog sistema i na uklanjanje zloupotreba, kao što je na primer, nameštanje cena i slično.

Zakon po prvi put na kvalitetan način reguliše spot tržište, ali je još važnije jer se otvara mogućnost terminskog trgovanja preko berze.

Na berzi će moći da trguju domaća i strana pravna lica, kao i individualni poljoprivredni proizvođači.

Zakon će omogućiti i veću pouzdanost informacija o kretanju cena berzanskih proizvoda.

Maksimalne zaprećene kazne za pravna lica u slučaju kršenja zakonskih odredbi se kreću do tri miliona dinara.

Izvor: Vebsajt RTV, 22.07.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija