Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

INICIJATIVA ZA IZMENU SUDSKOG POSLOVNIKA: Forum sudija Srbije traži formiranje Info službi za podršku medijacije, formiranje "M" upisnika, dopune postojećih upisnika i izmene izveštaja o radu sudija


Forum sudija Srbije dostavio je Ministarstvu pravde predlog za izmenu Sudskog poslovnika ("Sl. glasnik RS", br. 110/2009, 70/2011, 19/2012, 89/2013, 96/2015, 104/2015, 113/2015 - ispr., 39/2016, 56/2016, 77/2016 i 16/2018), kako bi se dopunio odredbama koje se odnose na: formiranje Info službi za podršku medijacije, formiranje "M" upisnika, dopune postojećih upisnika i izmene izveštaja o radu sudija.

1. INFO-SLUŽBA ZA PODRŠKU ALTERNATIVNIM NAČINIMA REŠEVANJA SPOROVA

Uputstvom o unapređenju medijacije koje je usvojeno od strane Ministarstva pravde, Visokog saveta sudstva i Vrhovnog kasacionog suda 28 juna 2017. godine propisano je da su svi osnovni viši i privredni sudovi dužni da formiraju Info službe za podršku medijaciji. Sudski poslovnik ne sadrži odredbe koje regulišu ovo pitanje, te smatramo da je potrebno da se na odgovarajući način ovo pitanje reguliše i Sudski poslovnik.

2. USPOSTAVLJANJE "M" UPISNIKA

Sada važeće odredbe Sudskog poslovnika predviđaju pomoćnu evidenciju, obrazac 105 - Evidencija predmeta upućenih na medijaciju i Agenciji za mirno rešavanje radnih sporova je pomoćna evidencija. Ukazali bi da ova evidencija pre svega ne evidentira postupke medijacije koje su pokrenuti a da pri tom se ne vodi sudski spor. Takođe, evidencija nije dovoljno precizna, ne obuhvata sve podatke koje bi morala da obuhvata po našem mišljenju. Sudski poslovnik osim sadržine ovog obrasca ne sadrži odredbe koje bliže uređuju način vođenja ove pomoćne evidencije.

3. IZVEŠTAJ O RADU SUDIJE

Da bi pratili i vrednovali predmete koje sudija upućuje i rešava medijacijom potrebno je izmeniti deo poslovnika koji se odnosi na sastavljanje izveštaja o radu sudije. Trenutno izveštaj za sudije ne sadrži podatke o medijaciji.

Potrebno je dodati rubriku:

• Broj predmeta uspešno rešenih u postupku posredovanja u rešavanju sporova po upitu sudije (uputio na medijaciju)

• Broj predmeta koje je sudija rešio u postupku posredovanju rešavanju sporova (medijaciji)

Izvor: Vebsajt Forum sudija Srbije, 02.07.2018.
Naslov: Redakcija