Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA: Predviđena veća zaštita korisnika usluga mobilnih operatora


Državni sekretar Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Vlade Republike Srbije Tatjana Matić saopštila je da će to ministarstvo dosledno štititi korisnike usluga mobilnih operatora od nepravičnih i protivzakonitih penala za prevremeni raskid ugovora.

Matićeva je u istakla da je potrebno da u takvim slučajevima i operatorima bude nadoknađena eventualna šteta.

Ona je podsetila na to da je Ministarstvo donelo rešenje kojim se ukida praksa prema kojoj su operatori mobilne telefonije tražili od svojih korisnika u slučajevima prevremenog raskida ugovora da plate sve mesečne pretplate koje su preostale do isteka ugovora.

Prema njenim rečima, ovakva postupanja su u suprotnosti sa postojećim zakonima u Srbiji, kao što su Zakon o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon) i Zakon o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja), kao i sa evropskom praksom, te je prema tome intervencija Ministarstva bila neophodna.

Međutim, kako je dodala, nastojaće da dodatno utvrde prava i obaveze i korisnika i operatora u novom zakonu o elektronskim komunikacijama koji treba da bude usvojen na jesen.

Matićeva je potvrdila da će biti definisani jasni modeli zaštite obe strane, koji bi, između ostalog, omogućili korisnicima da, u slučaju da žele da prekinu ugovornu obavezu, izaberu način nadoknade štete operatoru u vidu isplate iznosa pune maloprodajne cene terminalne opreme (telefona i drugih uređaja) ukoliko je dobijena uz ugovor, ili isplate razlike u pretplatama koje su iskorišćene, a koje su dobijene pod povoljnijim uslovima uz potpisivanje ugovora, i slično, navodi se u saopštenju Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Izvor: Vebsajt Vlade, 20.07.2018.
Naslov: Redakcija