Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE, OBNAVLJANJE ILI ODUZIMANJE LICENCE ČLANOVIMA KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA: Smanjenje broja bodova potrebnih za obnovu licence, zdravstveni radnici koji na kraju jedne godine nemaju obavezne bodove moraće da polažu licencni ispit


Zdravstveni radnici će prvi put, nakon sedam godina, 1. januara 2016. godine morati da obnove licencu za rad. S obzirom na to da 15 odsto lekara već sada po preliminarnim podacima ne ispunjava uslov da obnovi licencu, Ministarstvo zdravlja formiralo je radnu grupu za izmenu Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika ("Sl. glasnik RS", br. 119/2007, 23/2009 i 40/2010), koji bi uskoro trebalo da počne da se primenjuje.

Izmenama je predviđeno smanjenje broja bodova koje zdravstveni radnici moraju da sakupe da bi obnovili licencu, sa 24 na 20 bodova za godinu dana. Međutim i po novim, boljim uslovima, oko 1.500 lekara bi moglo da izgubi dozvolu.

Direktorka Lekarske komore Srbije Vesna Jovanović rekla je da je obaveznih 20 bodova moguće sakupiti odlaskom na seminare i radionice. Neophodno je sakupiti minimum 10 bodova, a ostatak da nadoknade u nekom trenutku, objasnila je ona.

Lekare za koje se ustanovi da na kraju jedne godine nemaju tih obaveznih 10 bodova, moraće da polažu licencni ispit.

Dobra vest za lekare je da će posle prinudne pauze od godinu dan moći ponovo da polažu ispit i tako obnove licencu.

- Kolege su relativizovale sve ovo i mislile da od obnove licence neće biti ništa. Zato nisu sakupljali bodove - navodi Jovanović.

Prema procenama Lekarske komore, oko pet odsto ili 1.500 lekara neće uspeti da obnovi licencu i pored smanjenih kriterijuma.

Izvor: Vebsajt Blic, 23.07.2015.