Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Fond PIO uzima u razmatranje zahteve za priznavanje prava na invalidsku penziju osuđenih lica


Ukoliko im nadležni organi Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) to potvrde, sada i zatvorenici imaju mogućnost da ostvare pravo na invalidsku penziju i pored toga što odslužuju kaznu zatvora.

Naime, zaštitnik građana Saša Janković zatražio je od Uprave za izvršenje krivičnih sankcija da obezbedi zatvorenicima mogućnost da dođu pred Komisiju Fonda PIO za ocenu invalidnosti i ostvarivanja prava na invalidsku penziju.

Uprava je to nedavno i obezbedila, tako da sada zatvorenici mogu da ostvaruju prava na isti način na koji to čine i svi ostali građani Srbije.

Sada Republički fond PIO uzima u razmatranje zahteve za priznavanje prava na invalidsku penziju osuđenih lica koje je popunio zavodski lekar, a svi neophodni pregledi za priznavanje prava na invalidsku penziju mogu se obaviti po uputu zavodskog lekara.

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija dostavila je svim zavodima za izvršenje krivičnih sankcija obaveštenje da Fond PIO uzima u razmatranje zahteve za priznavanje prava na invalidsku penziju osuđenih lica čak i kada zatvorenika upućuje zavodski lekar ili lekar opšte prakse druge zdravstvene ustanove.

Svi neophodni pregledi mogu se obaviti po uputu zavodskog lekara u skladu sa Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014).

Izvor: Vebsajt Blic, 23.07.2015.