Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI: Žrtve porodičnog nasilja prepoznate kao osetljiva grupa koja ima pravo na besplatnu pravnu pomoć i podršku, bez obzira na imovno stanje


Ministarstvo pravde podsetilo je, povodom određenih navoda Autonomnog ženskog centra, na to da je 1. oktobra 2019. godine počela primena Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), koji žrtve porodičnog nasilja prepoznaje kao osetljivu grupu koja ima pravo na besplatnu pravnu pomoć i podršku, bez obzira na imovno stanje.

Kada je reč o raspodeli sredstava prikupljenih na osnovu odlaganja krivičnog gonjenja (oportunitet), na svim dosadašnjim javnim konkursima koje je resorno ministarstvo sprovelo za podršku žrtvama krivičnih dela u Srbiji, među kojima su i žrtve porodičnog nasilja, izdvojeno je 8.713.928 dinara.

Jedan od projekata koji je na prethodnim konkursima dobio sredstva bio je i projekat Autonomnog ženskog centra.

Ministarstvo pravde podseća i na to da je izradilo novi zakonski okvir – Zakon o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016), kao i četiri nova krivična dela koja se primenjuju od 1. juna 2017. godine, koji se odnosi isključivo na krivično-pravnu zaštitu žena žrtava nasilja.

U vezi sa tim, Ministarstvo je od marta 2017. godine do oktobra 2019. godine održalo više radionica i seminara na temu zaštite žena od nasilja u porodici, kao i obuka za sudije, tužioce i policijske službenike, pozivajući na doslednu primenu svih zakonskih rešenja.

U tom periodu Ministarstvo pravde pružalo je mentorsku podršku grupama za koordinaciju i saradnju koje su, u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici, formirane u više osnovnih javnih tužilaštava na području Republike Srbije.

Pored navedenog, Ministarstvo je izdalo tri priručnika koji su objedinili pitanja prikupljena na realizovanim radionicama, te dalo preporuke radi jednoobraznog postupanja, a u cilju zaštite žrtva nasilja u porodici.

Vlada Republike Srbije uskoro treba da usvoji i novu Nacionalnu strategiju za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela, koja će dodatno unaprediti zaštitu i položaj svih žrtva.

Ministarstvo pravde je postavilo pitanje Autonomnom ženskom centru da li ono pruža podršku žrtvama nasilja u Srbiji samo ukoliko finansira projekte koje ova organizacija sprovodi.

Takođe, još jedno pitanje jeste da li to što Autonomni ženski centar nije dobio sredstva znači da je podrška ženama žrtvama nasilja izostala i da su svi projekti koji su dobili sredstva od manje važnosti.

Ministarstvo pravde je veoma zahvalno Autonomnom ženskom centru na iscrpnoj analizi projekata koji su dobili sredstva na ovogodišnjem Javnom konkursu za dodelu sredstava prikupljenih na osnovu oportuniteta i poziva Autonomni ženski centar da sa svojim projektom uzme učešće na narednom konkursu, navodi se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Vlade, 18.06.2020.
Naslov: Redakcija