Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: Pacijenti koji duže od mesec čekaju na specijalističke preglede, za koji nije propisano utvrđivanje lista čekanja, imaju pravo na pregled kod privatnika i refundaciju od RFZO. Zdravstvene ustanove izbegavaju da daju potvrdu da pregled nije moguće obaviti u roku, jer se novac, koji se vraća pacijentu, skida sa računa ustanove. Nepostupanje zdravstvenih ustanova saglasno zakonskoj obavezi, onemogućava osiguranim licima da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu, što predstavlja kršenje Ustavom zajemčenog ljudskog prava na zaštitu svog fizičkog i psihičkog zdravlja


Dužina čekanja na lekarske preglede i druge zdravstvene usluge muči i Novosađane i ostale građane iz cele Vojvodine, pa je to i razlog što se gotovo svakodnevno pacijenti obraćaju Pokrajinskom ombudsmanu. Ne samo što ne mogu da stignu na red do lekara, nego ne mogu ni da dobiju obrazac/potvrdu da ustanova ne može da im pruži uslugu, na osnovu čega bi otišli u privatnu praksu, a novac refundirali od Republičkog fond za zdravstveno osigurnje (RFZO).

- Od aprila pokušavam da zakažem rendgenski snimak kolena u Domu zdravlja "Novi Sad" za mog sestrića, koji sa tim snimkom treba da se javi fizijatru. Rečeno mi je da se sada zakazuju snimanja za mart iduće godine! Ukoliko ne mogu da pruže uslugu u roku od 30 dana, na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 - odluka US, 106/2015 i 10/2016 - dr. zakon), dužni su da mi daju obrazac sa kojim mogu uslugu da obavim u privatnoj praksi, a novac refundiram od Fonda. Međutim, oni ne žele da mi daju potvrdu i upućuju me na kancelariju Zaštitnika prava pacijenata u Domu zdravlja, gde se niko ne javlja na telefone - kaže B.K. iz Sremske Kamenice i dodaje kako iako dobro zna koja prava ima kao pacijent, ne može i da ih ostvari.

Na problem sa zakazivanjem rendgenskih i drugih radiološikih snimanja u Domu zdravlja "Novi Sad" žalili su se i drugi pacijenti, među kojima je i jedna žena koja od prošlog septembra čeka na poziv za ultrazvučno snimanje dojke.

U Domu zdravlja "Novi Sad" kažu da dijagnoza može da se postavi i bez rendgenskog snimka.

- Da bi se postavila dijagnoza, a potom i ordinirala terapija mogu da se primene bazični principi kliničke prakse koji podrazumevaju anamnezu o tegobama koje pacijent ima. Nažalost, kod nas postoji uvreženo mišljenje da bez rendgen snimka, a da pri tom nema relevantnog činioca da se radi o povredi, nema dijagnoze - kažu u Službi za odnose sa sa javnošću Doma zdravlja "Novi Sad".

Kada je reč o broju ljudi koji čekaju na radiološka snimanja, u Domu zdravlja kažu kako imaju "ogroman pritisak pacijenata na Odeljenje RTG dijagnostike", ali ne preciziraju koliko je to pacijenata.

- Čekanje na preglede zavisi od vrste snimanja i potrebe pacijenta. Hitna i prioritetna stanja, preoperativne pripreme, kao i pripreme za onkološke i lekarske komisije obavljaju se u skladu sa rokom koji je dat u lekarskom uputu, najčešće u roku od nekoliko dana, a hitna stanja istog dana. Ostali pacijenti, kojima ova vrsta dijagnostike nije hitna i prioritetna, čekaju malo duže. Medicinska indikacija jedini je kriterijum za zahtev za radiološkom dijagnostikom i jedino od toga zavisi kada će pacijent biti snimljen - navode u Domu zdravlja.

Nema odgovora na pitanje zbog čega ne izdaju potvrde na osnovu kojih pacijenti mogu da obave uslugu kod privatnika, a potom refundiraju novac. Pokrajinski ombudsman je nedavno rekao kako su na osnovu pritužbe građana utvrdili povredu ljudskog prava i nepravilnost u radu Doma zdravlja u Novom Sadu, jer osigurano lice nije primljeno na pregled u zakonskom roku od 30 dana, niti je o istom izdata potvrda.

- Ova zdravstvena ustanova se izjasnila Ombudsmanu da "nije u mogućnosti da izdaje potvrde na osnovu kojih bi pacijenti vršili preglede u privatnoj praksi, sa pravom refundacije od matične filijale koja bi nam zatim, po računu sa znatno višom tarifom privatnika o plaćenom pregledu, umanjivala ugovorenu naknadu" - rečeno je iz kancelarije Pokrajinskog Zaštitnika građana i objašnjeno da zdravstvene ustanove dobijaju novac na godišnjem nivou na osnovu ugovora sa RFZO. U sledećem ugovoru umanjuju se suma koja je u prethodnoj godini pacijentima refundirana, te zdravstvene ustanove po svaku cenu nastoje da izbegnu obavezu izdavanja potvrde.

Ombudsman je ocenio da nepostupanje zdravstvenih ustanova saglasno zakonskoj obavezi, "onemogućava osiguranim licima da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu, što predstavlja kršenje Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) zajemčenog ljudskog prava na zaštitu svog fizičkog i psihičkog zdravlja".

Pokrajinskom ombudsmanu građani se skoro svakodnevno obraćaju pritužbama zbog povrede prava iz oblasti zdravstvene zaštite i osiguranja, a jedna od najčešćih primedbi upravo se odnosi na dužinu čekanja na lekarske preglede i druge zdravstvene usluge. Ombudsman ih upućuje da se obrate savetniku za zaštitu prava pacijenata, kao i zaštitniku prava osiguranih lica. Građani mogu da se obrate i zdravstvenoj inspekciji, zahtevom za izvršenje inspekcijskog nadzora.

U Domu zdravlja "Novi Sad" kažu da je broj lekara određen na osnovu broja stanovnika Pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe ("Sl. glasnik RS", br. 43/2006, 112/2009, 50/2010, 79/2011, 10/2012 - dr. pravilnik, 119/2012 - dr. pravilnik i 22/2013). Na 50.000 stanovnika potreban je jedan radiolog. Budući da u Novom Sadu zajedno sa Sremskim Karlovcima živi 357.128. stanovnika, Domu zdravlja "Novi Sad" potrebno je sedam radiologa. "U Domu zdravlja Novi Sad radi devet radiologa, što se pokazuje kao nedovoljno, ali sve je određeno Pravilnikom na koji mi ne možemo da utičemo", navode u Domu zdravlja.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. Petrović, 23.06.2016.
Naslov: Redakcija