Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REFORMA PRAVOSUĐA: Postupak izvršenja je jedna od ključnih stvari koja utiče na sliku pravosuđa države kada je reč o privednom poslovanju. Srbija je trenutno na dnu lestvice u Evropi kada je reč o efikasnosti izvršenja sudskih odluka, a prema podacima Vrhovnog kasacionog suda, trenutno je u izvršenju više od 1,6 miliona predmeta. Izvršenje sudske odluke traje preko 600 dana, što je dvostruko više od trajanja prvostepenog postupka


Efikasno pravosuđe i brzo izvršenje presuda neophodni su za uspešnu i razvijenu privredu, a time i za viši životni standard građana, poruka je okruglog stola "Dijalog pravosuđa i privrede - korak dalje ka efikasnom izvršenju".

Ministar pravde, Nikola Selaković, istakao je da pred pravosudnim organima ne postoji razlika u posmatranju privrednih društva i građanstva, pa čak i da privreda, kao neko ko udahnjuje život i čime se omogućava poslovanje svakog pojedinca, ima značaj koji je za državu na nešto višem stepenu.

Dodajući da je postupak izvršenja jedna od ključnih stvari koja utiče na sliku pravosuđa države kada je reč o privednom poslovanju, on je podsetio da je preostalo svega nekoliko dana do početka primene novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 106/2015 - dalje: Zakon).

Selaković je naglasio da je Srbija trenutno na dnu lestvice u Evropi kada je reč o efikasnosti izvršenja sudskih odluka, i da je, prema podacima Vrhovnog kasacionog suda, trenutno u izvršenju više od 1,6 miliona predmeta.

Prema poslednjim podacima, dodao je, izvršenje sudske odluke traje više od 600 dana, što je dvostruko više od trajanja prvostepenog postupka.

Selaković je istakao da je od donošenja novog Zakona, do njegove primene 1. jula 2016. godine, taj period iskorišćen da se, uz pomoć Pravosudne akademije, sudije pripreme za njegovu adekvatnu primenu, kao i da Ministarstvo pravde donesi sve neophodne zakonske akte.

"Ovaj okrugli sto, odnosno dijalog izvršne vlasti, dela sudske valsti i privrede, je samo jedan u nizu dijaloga koji treba da doprinese efikasnom sistemu izvršenja i obezbeđenja", rekao je Selaković.

Ministar je podsetio da se uvodi novi način obračuna za naknade izvršitelja, da su izrađeni svi priručnici u cilju lakšeg snalaženja u primeni novih propisa, da je novi Zakon proširio nadležnosti javnih izvršitelja kako bi se smanjio broj predmeta...

Ministar je izneo i predlog da kao društvo počne da se razmišlja o uvođenju instituta apsolutne zastarelosti utuženog u potraživanju, ali ako u vremenu pred nama budemo ulagali dovoljno pažnje, energije i znanja da efikasno sprovodimo Zakon.

"Koristim iskustvo SAD, jer kakvo smo mi društvo i civilizacija ako, recimo, lice koje je osuđeno za ubistvo može da doživi da mu zastari sudska presuda, dok čovek koji je ostao dužan, a za to potraživanje je utužen, ne može nikada da dočeka da to potraživanje zastari", rekao je Selaković.

Vršilac dužnosti direktora USAID Misije u Srbiji, Milan Pavlović, naglasio je da je vladavina prava ključni preduslov za održiv privredni razvoj i da je za to potrebno funkcionalno pravosuđe koje predmete rešava u razumnom roku i na predvidiv način.

"Vidimo da države sa efikasnijim pravosuđem imaju razvijenije tržište kredita i viši nivo privrednog razvoja u celini", konstatovao je Pavlović.

Prema njegovim rečima USAID je proteklih godina odredio više od 50 miliona dolara za razvoj pravosuđa u Srbiji, a značajnu pomoć je uložio u reformu privrednog prava, kroz obuku sudija unapređenje prirednih sudova.

Kako je dodao pružena je i značajna podrška za sprovođenje reforme sistema izvršenja.

"Uz našu podršku 239 izvršitelja je obučeno, i do sada su rešili više od 540.000 izvršnih predmeta, od čega oko 318.000 u 2015. godini, dok su u budžet uplatili 4,5 milijardi dinara. Sada zapošljavaju 1.400 ljudi i efikasno pružaju usluge bankama i drugim poveriocima", rekao je Pavlović.

Ipak, kako je naglasio, Srbija i dalje zauzima nisko mesto na svetskoj Doing listi, jer se poverioci žale na brzinu naplate potraživanja.

On je dodao da zbog teškoća koje imaju pri izvršenju odluka privrednici se teže odlučuju za stupanje u poslovne procese.

Direktor Pravosudne akademije, Nenad Vujić, istakao je da je pravosuđe neodvojivo od društva, ali i privrede, jer privreda zahteva nezavisno pravosuđe.

On je naglasio da je za to pre svega potrebna stručnost i efikasnost, čemu je, kako je rekao, Akademija posvećena.

"Ako gubimo vreme na izvršenju postavlja se pitanje privlačenja investicija, kako domaćih, tako i stranih i zato je za Akademiju vazno pokretanje pitanje obuke za obezbeđenje izvršenja i potraživanja, zajedno sa Komorom javnih izvršitelja", rekao je Vujić.

On je dodao da u narenom periodu očekuje intezivniju saradnju sa privrednim komorama, udruženjima banaka, jer će se time dobiti informacije o potrebama za eventualnim dodatnim obukama.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 23.06.2016.
Naslov: Redakcija