Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O POSTUPKU UTVRĐIVANJA NEAKADEMSKOG PONAŠANJA U IZRADI PISANIH RADOVA UNIVERZITETA U BEOGRADU: Kada se posumnja da je neki rad plagijat matični fakultet formira etičku komisiju, koja zatim inicira formiranje stručne komisije na fakultetu, gde jednog člana daje veće grupacija, a dva člana sam fakultet. Ukoliko se utvrdi da je rad plagijat dekan je obavezan da izrekne meru, a ukoliko je reč o doktoratu na osnovu koga je stečeno zvanje, dekan mu oduzima zvanje. Moguće je pokretanje drugostepenog postupka pred Odborom za profesionalnu etiku na nivou univerziteta koji formira komisiju


Senat Univerziteta u Beogradu (UB) usvojio je 22. juna 2016. godine Pravilnik o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova, kojim su definisane jasne procedure kako se utvrđuje da je neki pisani rad plagijat i mere koje izriče dekan fakulteta, a koje mogu biti i oduzimanje zvanja.

Prorektor UB Živan Lazović kaže da onog momenta kada se posumnja da je neki rad plagijat matični fakultet formira etičku komisiju, koja zatim inicira formiranje stručne komisije na fakultetu, gde jednog člana daje veće grupacija, a dva člana sam fakultet.

"Stručna komisija kada završi rad podnosi izveštaj etičkom komitetu, a on obaveštava nastavno- naučno veću i dekanu. Ukoliko se utvrdi da je rad plagijat dekan je obavezan da izrekne meru. Ukoliko je reč o doktoratu i neko stekao zvanje na taj način, dekan mu oduzima zvanje", rekao je Lazović.

Ukoliko su nezadovoljni odlukom stručne komisije, kako kaže, može da se pokrene drugostepeni postupak pred Odborom za profesionalnu etiku na nivou univerziteta koji formira komisiju.

"Na Odboru za profesionalnu etiku je da donese nepristrasnu odluku i sud kada je reč da li je neki rad plagijat", naglašava Lazović.

Mere odgovornosti predviđene su i za one koji doprinose prekršajima, ali i protiv onih koji nekog neosnovano optuže za plagijat.

Etička komisija može predložiti i da mere za povredu Kodeksa budu izrečene mentoru, recenzentu i članovima komisije za pisanje izveštaja o nastavnom i naučno-istraživačkom radu.

Rektor UB, Vladimir Bumbaširević, kaže da će svi postupci koji su u toku biti tretirani po ovom Pravilniku, koji nakon usvajanja na Senatu treba da bude objavljen u univerzitetskom glasniku.

Senat je osim Pravilnika o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova, usvojio i Kodeks profesionalne etike UB i Pravilnik o radu etičkih komisija i Odbora za profesionalnu etiku UB. Tako su članovi zajednice dužni da svoje obaveze izvršavaju odgovorno, savesno i profesionalno, nedozvoljen je svaki oblik diskriminacije na Univerzitetu, zabranjena je svaka vrsta uznemiravanja među članovima univerzitetske zajednice, a oni su dužni i da se drže načela nepristrasnosti.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 22.06.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija