Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SRBIJA JE PREMA OCENI EVROPSKE KOMISIJE SPREMNA ZA OTVARANJE POGLAVLJA 7 - PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE


Srbija je, prema oceni Evropske komisije, spremna za otvaranje Poglavlja 7 - Pravo intelektualne svojine, istakao je v.d. direktora Zavoda za intelektualnu svojinu i šef pregovaračke grupe o Poglavlju 7, Vladimir Marić.

On je na konferenciji "Poglavlje 7 - o čemu pregovaramo" objasnio da intelektualnu svojinu predstavljaju nematerijalna dobra.

"Sistem zakona koje donosi Srbija, međunarodnih propisa koje smo ratifikovali treba da bude takav da na adekvatan način štiti interese kreativnih ljudi, naših autora, nosilaca srodnih prava, kako bi pre svega bio nagrađen kreativan rad i stvorili se ekonomski i drugi društveni ulovi za ekonomski razvoj", ukazao je Marić.

On je naglasio da je načelan stav Evropske komisije da je Srbija spremna za otvaranje pregovora u oblasti intelektualne svojine, što je ocenio, da je veliki kompliment i rezultat ogromnog rada.

Na nama je dosledna primena tih propisa, adekvatna zaštita intelektualne svojine, borba protiv piraterije, ukazao je Marić.

On je istakao da Srbija, kao sve velike i razvijene zemlje imaju kreativnu industriju, koja počiva na autorskim i srodnim pravima, i koje u stvaranju BDP učetsvuju sa 4,61 odsto.

Gotovo 100.000 ljudi radi u kreativnim industrijama, što je, kako ukazuje, potencijal koji treba dalje da razvijamo, kao i da je važna saradnja javnog i privatnog sektora.

Predstavnici Zavoda su predstavili sadržaj Poglavlja 7, koja su autorska i srodna prava, prava industrijske svojine, koji su jako važni za privrednike, naročito u registrovanju patetnata, dobijanja žiga i zaštite dizajna.

Takođe je predstavljen i sam postpak dobijanja patenta kod proizvodnje brašna od već proklijalog semena i prisutni su upoznati sa postupkom dobijanja geografske oznake porekla, koja je značajna jer zaštićuje proizvode i pojedine brendove karakteristične za određene regione.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 23.06.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija